شهادت یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه + عکس


شهادت یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

در نتیجه این حمله هوایی، تیسیر الجباری فرمانده منطقه شمالی گردان های قدس (یگان نظامی جهاد اسلامی) به همراه چند تن دیگر از جمله یک کودک 5 ساله شکنجه شدند. همچنین در این حمله بیش از 40 نفر زخمی شدند.شهادت یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

زیاد النحله دبیرکل جهاد اسلامی در این خصوص گفت: امروز روز پیروزی است و دشمن باید منتظر جنگ و ترک آتش بس باشد.

رژیم صهیونیستی از ترس مقاومت نیروهای خود را به حالت آماده باش درآورد و سامانه گنبد آهنین را فعال کرد.
شهادت یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

جنبش مقاومت اسلامی حماس با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی بر آمادگی نیروهای این رژیم برای پاسخگویی به این جنایت و حزب الله لبنان نیز بر همبستگی خود با مقاومت فلسطین تاکید کرد.
شهادت یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

شهادت یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه + عکس

شهادت یکی از فرماندهان جهاد اسلامی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه + عکس