شهردار استیضاح شد


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛ علی قاسم پور اظهار داشت: در جلسه عصر روز سه شنبه شورای شهر کرج به پیشنهاد چند تن از اعضای این شورا پس از سوال شهردار کرج و شنیدن پاسخ شخصی از قرائت و پاسخ کتبی شهردار رسیدگی نشد. قانع کننده و مطابق اصل 83 استیضاح با نظر رئیس اعلام و انجام خواهد شد.

نماینده شورای اسلامی شهر کرج به بازنگری در لایحه شهرداری برای استخدام راننده و تعمیرکار درجه یک اشاره کرد و افزود: شهرداری کرج در نظر دارد برای هر اتوبوس دو راننده و به ازای هر سه اتوبوس یک تعمیرکار استخدام کند. در مجموع 100 راننده و 20 تعمیرکار قرار است از طریق تامین نیرو اقدام کنند که این لایحه پس از بحث و بررسی اعضای شورای شهر و اعمال محدودیت با اکثریت آراء حاضران به تصویب رسید.

قاسم پور افزود: لایحه شهرداری مبنی بر واگذاری زمین متعلق به شهرداری با کاربری آموزشی برای ساخت مدرسه در نظر گرفته شده و دارای رای یا پرونده قضایی (سه محوطه پارک کوچک ایرانی و 2 سایت حکم قطعی) است. آرای حاضرین تایید شد.

شورای اسلامی شهر کرج متشکل از 13 عضو است.