شواهد کافی برای نشان دادن جنایات جنگی روسیه {وجود ندارد}


اورسولا فون در لاین روز شنبه ذکر شد: به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است نظامی روسیه همراه خود هدف توصیه غیرنظامیان در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده است.

رویترز به نقل اجتناب کرده اند وی ذکر شد: من می خواهم عالی دکتر هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان حقوقی باید جنایات جنگی نظامی روسیه را تجزیه و تحلیل کنند.

این مقام اتحادیه اروپا همراه خود ردیابی به بازدید میدانی شخصی اجتناب کرده اند بوچا در حومه کیف افزود: تخریب این شهر آرم دهنده هدف توصیه ساختمان های غیرنظامی است.

فون در لاین ذکر شد کدام ممکن است شواهد کافی برای نشان دادن اینکه نظامی روسیه مرتکب جنایات جنگی شده است {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا در جاری همکاری همراه خود اوکراین برای ترکیبی آوری مدارک علیه روسیه مورد استفاده قرار گیرد در جیب دادگاه های در سراسر جهان است.

ماه قبلی کریم احمد خان، دادستان جیب دادگاه لاهه، اجتناب کرده اند تحریک کردن تحقیقات در جیب دادگاه در سراسر جهان کسب اطلاعات در مورد جنایات جنگی بالقوه در اوکراین خبر داد.

سخنگوی وزارت حفاظت روسیه همانطور که صحبت می کنیم ذکر شد کدام ممکن است نیروهای امنیتی اوکراین در جاری سوئیچ اجساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه هستند به همان اندازه روسیه را به کشتن غیرنظامیان در اربین متهم کنند، روسیه ادعا کرده است کدام ممکن است اوکراین در امتحان شده برای تحمیل منطقه علیه نیروهای شخصی است.

مقامات اوکراین {هر روز} اتهامات جدیدی را به نظامی روسیه وارد می تدریجی، اجتناب کرده اند جمله کشتار غیرنظامیان در قلمرو بوچا در حومه کیف. حمله موشکی به ایستگاه راه آهن کراماتورسک در شرق اوکراین یکی اجتناب کرده اند فینال اتهامات است.

در 21 فوریه 2022، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استقلال جمهوری های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در قلمرو دونباس را به رسمیت محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراقبت نشده غرب به اولویت های امنیتی مسکو انتقاد کرد.

سه روز بعد، در روز پنجشنبه، 26 مارس، پوتین به اصطلاح «عملیات ویژه» را علیه اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط پرتنش مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف را به 1 رویارویی نیروی دریایی تغییر کرد. نبرد در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ به اقدامات روسیه همچنان شکسته نشده دارد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر