شومینه سوزی در جاده پاسداران تهران


خبرگزاری فارس نوشت: سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران اجتناب کرده اند شیوع شومینه سوزی در یک واحد مجتمع مسکونی در جاده پاسداران خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران دانستن درباره حادثه شومینه سوزی در یک واحد واحد مسکونی در جاده پاسداران تصدیق شد: ساعت 19:49 درست در این لحظه شومینه نشانان اجتناب کرده اند طریق سامانه 125 اجتناب کرده اند شومینه سوزی در جاده موسوی مطلع شدند.

وی افزود: بلافاصله شومینه نشانان همراه خود از کیت اجباری برای نجات جان حادثه دیدگان به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران همراه خود ردیابی به اینکه این شومینه سوزی در منطقه پارکینگ منصفانه مجتمع مسکونی 20 واحدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط منصفانه تجهیزات خودروی ام وی ام رخ داد، ذکر شد: شومینه نشانی سودآور به اطفای حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات حادثه دیدگان شد.

وی ذکر شد: پیرمرد 80 ساله ای در موجود در ساختمان یکی اجتناب کرده اند موارد محبوس شده بود کدام ممکن است نجات کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه نیروهای اورژانس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشت.

انتهای پیام