طبیعت بکر سرزمین کهن کردستان


عکس گروه A،
4010425134

کردستان استانی با جاذبه های گردشگری و گردشگری فراوان، آب و هوای معتدل، طبیعت بکر و ناب، تاریخ و تمدن کهن است. از جاذبه های گردشگری کرستان می توان به جنگل های سرسبز و زیبای پوشیده از انواع درختان جنگلی که مهمترین آنها بلوط است و دریاچه زریبار که محل زندگی لک لک های مهاجر است اشاره کرد.