ظاهر شد مدیران ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانی ملت باید اصلاح تنبلبه گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت الاسلام سید محمد حسین ابوترابی خطیب نماز جمعه این هفته تهران همراه خود خاص اینکه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را می بینم کدام ممکن است هر نظام سیاسی به هشت رکن خواستن دارد، اظهار داشت: برای بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری هشت مورد برای ادغام کردن دموکراسی، صادق سالاری، حاکمیت قوانین، ایمنی، حفاظت بازدارنده، استقلال سیاسی، اقتصاد انعطاف پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا، عدالت، پیشرفت زیبایی شناختی، علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری است.

یکپارچه مطلب

وی همراه خود تاکید بر اینکه پاسخگویی ها باید به سزاوارترین اشخاص حقیقی سپرده شود، افزود: در اندیشه دینی اولین شاخص بالاترین سطوح اجرای عدالت، تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت است.

خطیب نماز جمعه تهران همراه خود تبریک روز نظامی اظهار داشت: صدها کیلومتر اجتناب کرده اند گرد و غبار ایران اسلامی اجتناب کرده اند زیر کفش پوچی جهانی رهایی یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی عالی سانتی متر اجتناب کرده اند گرد و غبار ایران اسلامی ناهموار نشده است. نیروهای مسلح طی سه دهه قبلی ایران را به تصویر ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی در جهان تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل نیروی مسلح قادر مطلق توانسته است شبه نظامی بازدارنده تحمیل تنبل. ملت ما در بالا ایمنی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موفقیت مرهون آراستن نیروهای مسلح به مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا است.

ابوترابی شخص علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را اجتناب کرده اند مهمترین ارکان اقتدار هر نظام سیاسی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بلافاصله جایگاه نظامی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی زمینی طاغوتی محصول شکوه این نهاد است. در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان است».

وی همراه خود تاکید بر اینکه کار اطلاعات بنیان توانایی آفرین است، یکپارچه داد: در مناطقی کدام ممکن است بلافاصله جمهوری اسلامی ایران با بیرون استثنا در مقام اقتدار قرار دارد، حاصل گام های بلندی است کدام ممکن است بر ایده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات برداشته شده است.

خطیب نماز جمعه تهران همراه خود ردیابی به کانون اصلی مدیریت بر نیاز جریان علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات در ملت اظهار داشت: رئیس معظم انقلاب یکی اجتناب کرده اند مهمترین ایده ها افزایش توانایی سراسری را به ما حاضر کردند. اطلاعات جداسازی تعارضات سیاسی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است. مدیریت سال 1401 را همراه خود مانترا ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی تحریک کردن کردند. سکان انقلاب اسلامی سال 1387 را شناخته شده به عنوان سال نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی کدام ممکن است شعاری مترقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده است، تحریک کردن کرد.

ابوالترابی شخص همراه خود خاص اینکه تعیین کنید گیری اقتصاد دانشی زمینه ساز نوآوری در ملت تبدیل می شود، اظهار داشت: ایده اقتصاد اطلاعات شناسایی نظام مالی است کدام ممکن است اساساً ساخت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بر . مستقر.” اطلاعات، ثروت می‌آفریند، 9 دارایی ها خالص هر دو نیروی انسانی آسان. م componentلفه اساسی سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌های ذهنی است، 9 ذخایر فراوان نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت. ما باید اجتناب کرده اند نوآوری‌های خلاقانه استفاده کنیم، 9 صادرات نپخته دارایی ها خالص. هویت در بازتاب همراه خود سنت، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ایران در کنار همراه خود اطلاعات مبتکر بود. امروزه متأسفانه همراه خود صادرات نپخته این دارایی ها پرهزینه قیمت در کنار است. ما به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دارایی ها اساسی مشغولیم.

وی اظهار داشت: تذکر مدیران ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران میانی ملت باید اصلاح تنبل. این مدیران مقامات هستند کدام ممکن است نظام مالی ملت را اداره می کنند. اگر دیدگاه آنها اصلاح نکند، اقتصاد ایران اساساً مبتنی بر اطلاعات نخواهد بود. ساخت خواستن به نیروی محرکه ای دارد کدام ممکن است اقتصاد ایران را در مختصر ترین زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیشترین شتاب در جایگاه صحیح شخصی قرار دهد. این موتور سیکلت موتور سیکلت محرکه سیستم مدیریت ملت است.

خطیب نماز جمعه تهران همراه خود خاص اینکه مدیریت دارایی ها اولین راهی برای دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نشاط اقتصاد ملت نیست، یکپارچه داد: در زمانی کدام ممکن است به سادگی می توان اجتناب کرده اند کالا نفت درآمد ارزی به انگشت آورد، ذخایر موسسه مالی مرکزی افزایش کشف شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه انبساط نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس مالی، تورم ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بی نظیر شد در آن سال، بازار خانه به بازار کالاهای خارجی تغییر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات خانه همراه خود مشکل‌های شدید مواجه می‌شود، در حالی کدام ممکن است راه برون‌سر خورد اجتناب کرده اند این تنگناها اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اطلاعات.

ابوالترابی شخص همراه خود تاکید بر اینکه اقتصاد اطلاعات بنیان محصول اندیشه، اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم است، اظهار داشت: {نیروی کار} تحصیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر در دنیا رکن بی نظیر این اقتصاد است کدام ممکن است بالقوه آموزش داده شود مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانایی ها را دارد. . برای تحمیل انبوهی اجتناب کرده اند اطلاعات. ایران اسلامی {در این} زمینه قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش فوق العاده بالایی دارد. ما بلافاصله 14 میلیون جوان تحصیل کرده داریم کدام ممکن است حاصل کار نظام آموزشی ملت در 4 دهه قبلی است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود: اطلاعات هسته ای را به فناوری هسته ای تغییر کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات را به شبه نظامی {در این} زمینه تغییر کرده ایم کدام ممکن است فوق العاده مفید است. تغییر فناوری به ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری سازی علم سخت است. اگر نیروی انسانی دنیا را در دانشکده ها تربیت کنیم، نباید برای تجاری سازی اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترسازی برای حضور آن ها در نمایندگی های اطلاعات بنیان سرعت کنیم، از زمان زیادی می برد.

خطیب جمعه تهران در نهایت اظهار داشت: محوریت رئیس معظم انقلاب بر ساخت اشخاص حقیقی تکیه کن به اطلاعات، فراهم رساندن حضور علم در خلق ثروت است. یعنی بازاریابی علم; مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در بخش‌های مختلف باید برای عملیاتی شدن این موضوع گام‌های اساسی بردارند.

انتهای پیام/