عدم امکان صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله


به گزارش خبرگزاری فارس، محمود یزداندوست مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیست در خصوص تذکر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر رد مجوز زیست محیطی میانکاله. پروژه پتروشیمی، گفت: محیط پیشنهادی دارای 2 فاز است که فاز اول آن در استان مازندران و فاز دوم در استان سمنان است. در مرحله اول گاز متان به پروپیلن و پس از انتقال از طریق خط لوله 200 کیلومتری به استان سمنان، در مرحله دوم به محصول نهایی پروژه – پلی پروپیلن تبدیل می شود.

وی با رد این ادعا که سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال خارج کردن این پروژه از استان مازندران و انتقال آن به استان سمنان نیست، تاکید کرد: با ساخت پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره‌گاه زیست کره و بر اساس قوانین و مقررات مشکل داریم. مقررات حاکم بر ذخایر بیوسفر، ما نمی توانیم چنین صنعتی را در ذخایر زیست کره مجوز دهیم.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ذخیره گاه زیست کره میانکاله در سال 76 مورد تایید یونسکو قرار گرفته است، افزود: در هیچ یک از ذخایر زیست کره اجازه انجام تحقیقات اکولوژیکی را نداریم، لذا صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله در این پایگاه امکان پذیر نیست و سازمان حفاظت محیط زیست مجوزی برای آن صادر نخواهد کرد، زیرا این پروژه مغایر با قوانین ذخیره گاه زیست کره است.

یزدان دوست گفت: اگر بخواهند در آنجا صنعت پتروشیمی بسازند این مخزن از فهرست ذخایر زیست کره جهان خارج می شود.

وی افزود: همچنین از آنجایی که این کارخانه اولین کارخانه تولید متان به پروپیلن در جهان است، هیچ استانداردی برای آن وجود ندارد و نمی تواند مجوز بگیرد. این در حالی است که انتقال پروپیلن از طریق خط لوله 200 کیلومتری به استان سمنان نیز خلاف قوانین پدافند غیرعامل است.

مدیرکل دفتر کارشناسی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست به محض قرائت ادعای آبرسانی به سد فنلاند برای پروژه پتروشیمی گفت: سد فنلاند در استان سمنان ساخته می شود و به گونه ای طراحی شده است. تامین آب شرب شهرهای مهدیشهر و سمنان به بخش صنعتی اختصاص نخواهد یافت.

یزداندوست همچنین یادآور شد: البته هنوز مجوز زیست محیطی برای احداث نیروگاه برق آبی فنلاند صادر نکرده ایم و این موضوع در حال انجام است.

شایان ذکر است چندی پیش منصورعلی زارعی; نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارسال نامه ای به دولت درباره انتقال پتروشیمی ها به استان همجوار خبر داد. این سد میلیاردها دلار خسارت به کشاورزی و محیط زیست وارد می کند. به قول مردم ما قطعاً آب مورد نیاز این پتروشیمی را از این سد می خواهید.

عدم امکان صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله
مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیست، احداث پتروشیمی میانکاله را مغایر قوانین ذخایر زیست کره جهانی دانست و گفت: اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آن بسازد، از فهرست ذخایر زیست کره جهان خارج می شود. .

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود یزداندوست مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیست در خصوص تذکر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر رد مجوز زیست محیطی میانکاله. پروژه پتروشیمی، گفت: محیط پیشنهادی دارای 2 فاز است که فاز اول آن در استان مازندران و فاز دوم در استان سمنان است. در مرحله اول گاز متان به پروپیلن و پس از انتقال از طریق خط لوله 200 کیلومتری به استان سمنان، در مرحله دوم به محصول نهایی پروژه – پلی پروپیلن تبدیل می شود.

وی با رد این ادعا که سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال خارج کردن این پروژه از استان مازندران و انتقال آن به استان سمنان نیست، تاکید کرد: با ساخت پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره‌گاه زیست کره و بر اساس قوانین و مقررات مشکل داریم. مقررات حاکم بر ذخایر بیوسفر، ما نمی توانیم چنین صنعتی را در ذخایر زیست کره مجوز دهیم.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ذخیره گاه زیست کره میانکاله در سال 76 مورد تایید یونسکو قرار گرفته است، افزود: در هیچ یک از ذخایر زیست کره اجازه انجام تحقیقات اکولوژیکی را نداریم، لذا صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله در این پایگاه امکان پذیر نیست و سازمان حفاظت محیط زیست مجوزی برای آن صادر نخواهد کرد، زیرا این پروژه مغایر با قوانین ذخیره گاه زیست کره است.

یزدان دوست گفت: اگر بخواهند در آنجا صنعت پتروشیمی بسازند این مخزن از فهرست ذخایر زیست کره جهان خارج می شود.

وی افزود: همچنین از آنجایی که این کارخانه اولین کارخانه تولید متان به پروپیلن در جهان است، هیچ استانداردی برای آن وجود ندارد و نمی تواند مجوز بگیرد. این در حالی است که انتقال پروپیلن از طریق خط لوله 200 کیلومتری به استان سمنان نیز خلاف قوانین پدافند غیرعامل است.

مدیرکل دفتر کارشناسی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست به محض قرائت ادعای آبرسانی به سد فنلاند برای پروژه پتروشیمی گفت: سد فنلاند در استان سمنان ساخته می شود و به گونه ای طراحی شده است. تامین آب شرب شهرهای مهدیشهر و سمنان به بخش صنعتی اختصاص نخواهد یافت.

یزداندوست همچنین یادآور شد: البته هنوز مجوز زیست محیطی برای احداث نیروگاه برق آبی فنلاند صادر نکرده ایم و این موضوع در حال انجام است.

شایان ذکر است چندی پیش منصورعلی زارعی; نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارسال نامه ای به دولت درباره انتقال پتروشیمی ها به استان همجوار خبر داد. این سد میلیاردها دلار خسارت به کشاورزی و محیط زیست وارد می کند. به قول مردم ما قطعاً آب مورد نیاز این پتروشیمی را از این سد می خواهید.