عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات جستجو در ناپایدار اجتناب کرده اند یمن هستند


به گزارش خبرگزاری فارس، هشام شرف وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه مقامات نجات سراسری یمن ضمن انتقاد اجتناب کرده اند پیشروی عربستان سعودی در موضوع یمن، بر لزوم یافتن هرگونه راه رفع سیاسی در یمن تاکید کرد.

شرف به جامعه خبری العالم ذکر شد: شورای همکاری. [خلیج فارس] این ملت سعی دارد به دنیا وانمود تنبل کدام ممکن است افراد یمن موافق نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} به هماهنگی برسند.»

وی در خصوص تشکیل نهادی به تماس گرفتن “شورای ریاست جمهوری” کدام ممکن است در نشست ریاض برگزار شد، تاکید کرد: تشکیل شورای موسوم به ریاست جمهوری مفهومی خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خورده است از انتخاب گیرندگان زیادی در یک واحد محل قرارگیری حضور دارند. “

وزیر امور خارجه یمن همراه خود ردیابی به نشست ریاض همراه خود «تخصیص صدقه» به گروه‌های حاضر، 9 برای ما، ذکر شد: «شورای برتر سیاسی یمن ادعا‌ای به جهان صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد آنچه در خارج اجتناب کرده اند یمن به بازو می‌آید حیاتی است». باید راه رفع های سیاسی در موجود در یمن پیدا شود.

شرف تاکید کرد کدام ممکن است اکنون شورای همکاری خلیج فارس آرزو کرد صلح به تماس گرفتن عربستان سعودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن تاکید کرد کدام ممکن است گذشته تاریخی انقضای هادی برای عربستان به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض اکنون جستجو در راهی برای خروج اجتناب کرده اند این ملت است. اجتناب کرده اند جهان [یمن] سطح خواهد به اینجا رسید، با این حال به هیچ وجه کار نخواهد کرد.»

وی نشست ریاض را نمایشی توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: صنعا اجتناب کرده اند ابتدا گفتن کرد کدام ممکن است ممکن است در مذاکراتی کدام ممکن است در یک واحد ملت {بی طرف} برگزار تبدیل می شود نمایندگی تنبل. کشوری کدام ممکن است هیچ ارتباطی همراه خود کشورهای متجاوز ندارد. وی افزود: «وضعیت ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی ما در جاری حاضر خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضع امکانات قرار داریم.

وزیر امور خارجه یمن منقل بس کنونی در یمن را عالی جایگزین دانست با این حال در عین جاری ذکر شد: طرف مقابل آن را نقض می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت به مقدار به سختی به بازو ما رسیده است، ما اجتناب کرده اند عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات حسن نیت می خواهیم با این حال ورزشی همراه خود زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف به نفع آنها نیست.»

شرف همراه خود تاکید بر اینکه مقامات نجات سراسری جستجو در صلح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد یمن خواهند به اینجا رسید ذکر شد: آنها (عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات) صلح می خواهند به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند این فاجعه ناپایدار کنند… عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات جستجو در ناپایدار هستند. سطح اجتناب کرده اند آن. فاجعه.. آنها اهل صحنه سیاسی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند افراد یمن را تنها بگذارند به همان اندازه مبارزه خانه تحریک کردن شود.

وزیر امور خارجه یمن تاکید کرد کدام ممکن است تنها راه رفع فاجعه این ملت اینجا است کدام ممکن است عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات اجتناب کرده اند مداخله در امور خانه این ملت بازو بردارند.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات نیروهای نیابتی در مبارزه یمن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری به آنها چراغ بی تجربه نماد دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان بی نظیر آن طرف‌های تولید دیگری هستند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر