عضو جبهه ملی از فحاشی دانشجویان معترض به شدت انتقاد کرد


اشکان رضوی یکی از اعضای حزب جبهه ملی در توییتی با انتقاد از ادبیات برخی دانشجویان معترض در روزهای اخیر نوشت:

پس از سی سال مبارزه سیاسی، رسماً اعلام می کنم که از آنچه این روزها به نام فعالیت سیاسی می بینم و می شنوم، کاملاً دلشکسته و عصبی هستم.

من سال ها با کشتی گیرانی چون دکتر اردلان، دکتر ورجاوند، مهندس امیرانتسام، خسرو سیف، حسین شاه حسینی و خیلی های دیگر بودم. آنها سالها شکنجه و زندانی شدند، چطور ممکن است یک دانشجوی سال اول اینطور باشد؟ گستاخی کنید و همزمان از زشت ترین کلمات جنسی پسر و دختر استفاده کنید و بگید که دعوای سیاسی می کنند!

نه، شما نه تنها مبارز هستید، بلکه خطری برای فرهنگ، ادبیات، جامعه و جنبش دموکراتیک نیز هستید.

از نظر من شما حتی اهل عمل نیستید چون نه اخلاق دارید و نه شعور. شما مورد تخریب سیاسی قرار گرفته اید و بیش از حد مورد ارزیابی قرار گرفته اید. جنبش دانشجویی ما کی و کجا اینگونه بود؟ من برای خودم، ایرانم و خانواده های شما متاسفم، با وجود شما و ضد ایرانی ها از آینده ایران بسیار می ترسم.

این رفتار شما مورد تایید هیچ شخصیت سیاسی فعلی و فعلی نیست.

شما اخلاق را از دست داده اید، سیاست بدون اخلاق خطرناکتر از دیکتاتوری عریان است. مسیر ما در جبهه ملی ایران قطعا با شما متفاوت است.

انتهای پیام