عمامه و اتفاقات اخیر: تیتر روزنامه ترکیه


خبرآنلاین نوشت: روزنامه در شماره روز پنجشنبه (دیروز) خود با انتشار عکس هایی از ایران به موضوع موسوم به «عمامه پوشی» در صفحه اول خود پرداخت. ▫️ این روزنامه در صفحه اینسان خود نوشت: اعتراضات در ایران پس از گذشت دومین ماه از درگذشت مهسا امینی. ویدئوهایی از عمامه کشیدن معترضان از سر روحانیون در شبکه های اجتماعی منتشر شد و توجه جهانیان را به خود جلب کرد.▫️این روزنامه به اعتراضات در ایران و آنچه که به «عمامه انداختن» معروف شده، پرداخته است. در 2 صفحه مجزا پیامی که در صفحه 10 این روزنامه علاوه بر توجه شبکه های اجتماعی به موضوع عمامه، به صحبت های «محسنی اژه ای» رئیس قوه قضائیه پرداخته و بر اساس درخواست 227 نفر از اعضای شورای اسلامی، وی آماده تنبیه مخالفان و تظاهرکنندگان خیابانی در ایران است.این روزنامه در گزارش دیگری در این باره در صفحه 6 مقاله خود به طنز به «پرتاب عمامه» اشاره کرده است.

انتهای پیام