عمیق مسمومیت غذایی در یکی اجتناب کرده اند اقامتگاه‌های مشهد


محمد پهلوان در اظهار داشت‌وگو همراه خود مهر در اتصال همراه خود مسمومیت ۱۲ زائر در مشهد مقدس، اظهار کرد: در حادثه مسمومیت ۱۲ زائر در یکی اجتناب کرده اند اقامتگاه‌های مشهد، سه مصدوم همراه خود علائم خفیف به بیمارستان اعزام شدند.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند این ۱۲ نفر، ۹ نفر عضو منصفانه خانوار بودند کدام ممکن است جاری نهایی آنان صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به اعزام به بیمارستان نداشتند.

سرپرست روابط نهایی دانشکده علوم پزشکی مشهد در خصوص دلیل برای این حادثه اظهار داشت: در اشیا درست مثل نیز این مشکل رخ داده است است کدام ممکن است معمولاً مسافرین غذای شخصی را اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نگهداری نامناسب آن را در زمان عکس استفاده می‌کنند کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به گرمای هوا همین موضوع باعث فساد غذای مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مسمومیت‌های غذایی می‌شود.