عناصر خطر نارسایی کبد چیست؟به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، این اندام حیاتی در عملکردهای متابولیک هیکل نیز عملکرد فعالی دارد. به همین دلیل هرگونه اصلاح در کار کردن آن ممکن است در نتیجه اختلال در کار کردن کل هیکل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آن به تعیین کنید های مختلف دیده شود.

اصولاً بیاموزید:

عادات رایجی کدام ممکن است به کبد آسیب می رساند

اگر نارسایی کبدی معامله با نشود، ممکن است در نتیجه نارسایی کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به پیوند عضو هر دو حتی در حال مرگ شود. به همین دلیل تعیین علائم اختلال کار کردن کبد در سطوح اولین مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند فرآیند های درمانی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان حیاتی است.

6 مسئله خطر برای کبد

در مقاله جدیدی، تایمز آف ایندیا به 5 علامت هشداردهنده کدام ممکن است کبد ممکن است {به درستی} کار نمی شود ردیابی می تدریجی:

یرقان: زردی بیماری است کدام ممکن است در آن منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه سفید توجه زرد تبدیل می شود. حتی ادرار زرد تیره به نظر می رسد مانند است. اینها سیگنال های واضح آسیب کبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال ای اجتناب کرده اند سایر بیماری های زمینه ای هستند. زردی قابل انجام است روزی رخ دهد کدام ممکن است کبد نتواند گلبول های بنفش را با موفقیت پردازش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل رنگدانه ای به تماس گرفتن بیلی روبین تشکیل شود. کبد مفید بیلی روبین را توسل به می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به صفرا تغییر می تدریجی کدام ممکن است وارد تکنیک هضم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه اجتناب کرده اند طریق مدفوع خلاص شدن از شر تبدیل می شود.

خارش منافذ و پوست: هر گونه اشکال در کار کردن خالص کبد در نتیجه تجمع سطوح بالای نمک های صفراوی در زیر منافذ و پوست تبدیل می شود. این سرانجام در نتیجه خارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته پوسته شدن منافذ و پوست تبدیل می شود. مشکلات پوستی غیر رسمی اصولاً {به دلیل} مشکلات کبدی تحمیل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های این بیماری هستند. همراه خود این جاری، همه اشخاص حقیقی تحت تأثیر خارش منافذ و پوست مرحله صفرا بالایی ندارند.

کاهش تمایل به غذا: یکی اجتناب کرده اند وظایف صفرای ساخت شده توسط کبد کمک به هضم وعده های غذایی است. بعد از همه روزی کدام ممکن است کبد {به درستی} کار نکند، کار کردن کبد خرس تاثیر قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه بی اشتهایی تبدیل می شود. به دلیل کاهش پوند در نتیجه درد معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالت تهوع تبدیل می شود.

خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی مکرر: اگر هیکل به سادگی کبود تبدیل می شود هر دو الگو افزایش زخم به تاخیر می افتد، اجباری است همراه خود دکتر مراجعه به کنید به همان اندازه اجتناب کرده اند کار کردن دقیق کبد ضمانت حاصل شود. خونریزی هر دو کبودی پس اجتناب کرده اند آسیب ناشی اجتناب کرده اند ضعیف پروتئین های خاص می خواست برای لخته شدن است. کبد این پروتئین ها را ساخت می تدریجی کدام ممکن است ممکن است در تأثیر بیماری زمینه ای کبدی مختل شود. در برخی اشیا، اشخاص حقیقی تحت تأثیر {فشار خون بالا} هستند هر دو هنگامی کدام ممکن است مشکلات کبدی دارند، متوجه وجود خون در مدفوع شخصی می شوند.

عدم کانون اصلی: وقتی کبد نتواند سموم را اجتناب کرده اند خون فیلتر تدریجی، سایر عملکردهای هیکل مختل می شوند. علائم تجمع سموم نیز ممکن است در حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روان شخص به نظر می رسد شود. عدم کانون اصلی، سرگیجه، اجتناب کرده اند بازو دادن حافظه، نوسانات خلقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات شخصیتی همگی اجتناب کرده اند سیگنال های مشکلات کبدی هستند.

انتهای پیام/