غافلگیری در عیدفطر / چرا اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر وعده های غذایی باید نمک بخوریم؟/بدنتان را غافلگیر نکنید


متخصصان طب ایرانی اسلامی معتقدند {در این} این سیستم ریزی الهی،  جسم ما آنچه قابل استفاده بود را به کاربرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کرد  را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام در اطراف ریختنی‌ها را اجتناب کرده اند شخصی در اطراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا بعد اجتناب کرده اند گذراندن خوب ماه روزه داری، هیکل  همراه خود بافت سبکبالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط، امکانات وتوان بیشتری در فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم داروها غذایی پیدا کرده است.

حالا چه کنیم کدام ممکن است این سلامت جسم یکپارچه داشته باشد وکمی هم خودمان را آسانسور کنیم. «محمد مهدی سالاری» {در این} اتصال پیشنهاداتی دارد.

*بدنتان را غافلگیر نکنید

اول اجتناب کرده اند همه بگوییم کدام ممکن است بدنتان را غافلگیر نکنید. حالا کدام ممکن است همراه خود پاکسازی عمیق، جسم را اجتناب کرده اند شر اخلاط اضافی پاک کردیم حیف است همراه خود پرخوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهم خوری مجدداً پایین‌گیرش کنیم. در ماه مبارک رمضان رفتار کردیم در در یک روز واحد روز 2 وعده غذایی بخوریم. مناسب نیست کدام ممکن است خوب دفعه هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گوارش را همراه خود انواع بالای وعده‌های غذایی غافلگیر کنیم. اگر این مد را در پیش بگیریم یک بار دیگر روز اجتناب کرده اند نو می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی اجتناب کرده اند نو.

*حالا چی بخوریم؟

در فصل بهار قرار داریم. ماه رمضان هم تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد ازیک پاکسازی خوب ماهه نوبتی هم کدام ممکن است باشد نوبت آسانسور هیکل است. پژوهشگر ایرانی اسلامی می‌گوید: «ضمن رعایت اطلاعات طب عادی در محدوده داروها غذایی {در این} فصل، {برای تقویت} هیکل بیشتر است اجتناب کرده اند خوردنی‌هایی استفاده کنیم کدام ممکن است تعدادی از عملکرد داشته باشند. اولاً لطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک باشند به همان اندازه هضمشان برای هیکل ساده باشد. غذاهایی مثل آبگوشت، تخم مرغ عسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای میان وعده کاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلحش سرکنگبین طرفدار می‌شود. نکته بعدی اینکه داروها غذایی همراه خود طبع خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تر را در این سیستم غذایی‌تان قرار دهید. به همان اندازه ضمن آسانسور هیکل، رطوبت اجتناب کرده اند بازو گذشت هم جبران شود. غذاهایی مثل طیف گسترده ای از آش‌های معتدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراک‌های مقوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشت‌های عادی.»

*هله هوله های طب عادی

در اطراف هله‌هوله را جاده بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می‌خواهید ریزه خواری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان وعده بخورید طرفدار متخصصان طب عادی را آویزه گوشتان کنید. سالاری می‌گوید: «سراغ خوراکی‌هایی بروید کدام ممکن است دارای نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریز مغذی‌های مورد نیاز برای هیکل باشند. مشابه با طیف گسترده ای از حلواهای مورد طرفدار طب عادی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۶۴ عنوان در دارایی ها اشاره کردن شده، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکبار، ذهن تخم کدو، کنجد هم اجتناب کرده اند داروها مغذی سالمی هستندکه {برای تقویت} هیکل طرفدار می‌شود.»

*چرا اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر وعده های غذایی نمک بخوریم؟

خیلی‌ها بعد اجتناب کرده اند ماه رمضان دچار مشکلات گوارشی می‌شوند. همراه خود فرمان طب عادی پیش بروید این اشکال برایتان پیش نمی‌آید. کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر طب ایرانی اسلامی {در این} خصوص پیشنهاداتی دارد؛ «برای حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این  پیشگیری اجتناب کرده اند یبوست  تجهیزات گوارش بیشتر است اجتناب کرده اند سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه‌های ملین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای فیبر در وعده‌های غذایی شخصی تا حد زیادی استفاده کنیم. اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر وعده های غذایی حتماً نمک بخوریم، پالوده سیب، ۲۱ عدد مویز ناشتا، استفاده اجتناب کرده اند نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج سبوس دار، طیف گسترده ای از آلو، انجیر، استفاده اجتناب کرده اند روغن زیتون در طبخ وعده های غذایی طرفدار‌هایی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند یبوست بعد اجتناب کرده اند روزه داری جلوگیری می‌تدریجی.»

*پیش به سوی پاکسازی کبد

ماه رمضان کار پاکسازی هیکل را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا {افرادی که} کبدهای چربی دارند می‌توانند کار پاکسازی را بعد اجتناب کرده اند ماه رمضان پایان دادن کنند. سالاری می‌گوید: «برای تداوم  پاکسازی کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل  به استفاده اجتناب کرده اند شربت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم نوش های مورد ملاحظه طب عادی ملاحظه بیشتری داشته باشیم. شربت جلاب «مخلوط کردن گلاب، نبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زعفران » شربت خاکشیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم شربتی، شربت آبلیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عسل، دم نوش بابونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادرنجبویه طرفدار می‌شود.»

*شرط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر ما چیست؟

این کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر طب ایرانی اسلامی طرفدار‌های شخصی را همراه خود تعدادی از جمله به بالا می‌رساند: «سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر ما در گرو حرکت به طرفدار‌های سبک اقامت ایرانی اسلامی {برای حفظ} تعادل مزاج است. طرفدار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه ما اینست کدام ممکن است همراه خود افزایش اطلاعات مزاج شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مراجعه به طبیب ایرانی اسلامی آنچه لازمه سلامت سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاج خودمان است را {به دقت} بازرسی کنیم.»