فاجعه وعده های غذایی در افغانستان: 13000 کودک در 2 ماه اول سال 2022 جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.


دیده بان حقوق بشر گزارش داد کدام ممکن است طی 2 ماه اول سال جاری، 13000 کودک نوپا در افغانستان “{به دلیل} سوء مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های ناشی اجتناب کرده اند گرسنگی” جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.

بر مقدمه این گزارش، 3.5 میلیون کودک افغان نیازمند کمک های غذایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه سیاسی ناشی اجتناب کرده اند به امکانات رسیدن طالبان، مسیر کمک های بشردوستانه را سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده کرده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد، در گزارشی به شورای ایمنی در جریان ماه فبروری به افغانستان ذکر شد کدام ممکن است «افغانستان در آستانه فروپاشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلیون‌ها نفر اجتناب کرده اند گرسنگی می‌میرند». بر مقدمه فینال آمار گروه ملل متحد، بیش اجتناب کرده اند 23 میلیون افغان اجتناب کرده اند فاجعه غذایی متاثر شدند.

در ماه دسامبر، گروه ملل متحد 4.4 میلیارد دلار کمک بشردوستانه برای افغانستان در سال جاری تقاضا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است به سه.6 میلیارد دلار تولید دیگری برای آموزش، صحت، زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها افغان خواستن دارد.

در ماه های جدیدترین، متعدد اجتناب کرده اند گروه های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان اجتناب کرده اند سوئیچ کمک های بشردوستانه توسط طالبان به افراد افغانستان ابراز اولویت کرده اند.

جدا از این، مبارزه در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواره شدن 3 میلیون شهروند اوکراینی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا باعث شد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند کمک های بشردوستانه به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کمیت کمک های بشردوستانه به کشورهایی شبیه افغانستان انجام شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر