فردا؛ دوشنبه ۱۲ اردیبهشت تعطیل نیست


به گزارش فارس، بر ایده ادعا ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت هلال ماه شوال در شب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مطابق همراه خود ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ هجری قمری {خواهد بود}.

برهمین ایده فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت 1401 روز کاری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل نیست.

باتوجه همراه خود اینکه دوشنبه روز ۳۰ رمضان ادعا شد، سفر روزهای سه‌شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه {خواهد بود}.

طبق قوانین مصوب مجلس، سفر عید فطر ۲ روز است کدام ممکن است برای ادغام کردن روز عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای آن می‌شود.