فرستاده روسیه در تل آویو احضار


به گزارش ایرنا، “آمیچای اشتاین” (آمیخای استاین) (Amikhai Stein) خبرنگار Con News (کان نیوز) اسرائیل همانطور که صحبت می کنیم (دوشنبه) در توئیتی نوشت: «فرستاده روسیه در اسرائیل پس اجتناب کرده اند اظهارات ضدیهودی “سرگئی لاوروف” وزیر امور خارجه روسیه کدام ممکن است مشاوره بود “هیتلر خون یهودی داشته است”، به وزارت خارجه اسرائیل احضار شد».

لاوروف وزیر خارجه روسیه کدام ممکن است پیشتر مشاوره بود اصطلاح «درگیری تمام عیار» اجتناب کرده اند «هیتلر» گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون علیه روسیه به کار می‌رود روز قبل در ذکر شد وگو همراه خود این سیستم تلویزیونی ایتالیایی «زونا بیانسا» در {پاسخ به} این پرس و جو مجری این جامعه کدام ممکن است پرسیده بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، در حالی کدام ممکن است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری برگزیده شده دموکراتیک اوکراین شخصی یهودی است، چگونه اعلام کردن می‌تدریجی کدام ممکن است او در امتحان شده برای «نازی زدایی کردن» اوکراین است؟ ذکر شد: «این کدام ممکن است زلنسکی یهودی است بدون در نظر گرفتن؛ این واقعیت، نافی وجود قطعات نازی در اوکراین نیست؛ من می خواهم معتقدم کدام ممکن است هیتلر خون یهودی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند بدترین یهودی ستیزها، خودشان یهودی هستند».
{در این} پیوند، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم همانطور که صحبت می کنیم (دوشنبه) در توئیتی، اظهارات وزیر امور خارجه روسیه را «منصفانه ادعا نابخشودنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم منصفانه خطای تاریخی زشت» خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: یهودیان در هولوکاست شخصی را نکشتند؛ متهم کردن شخصی یهودیان به یهودستیزی، زیرین‌ترین درجه نژادپرستی علیه یهودیان است.