فرمایشات خواهید کرد موجی اجتناب کرده اند لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را در جهان سلامت تحمیل کرد


به گزارش تسنیم، بهرام عین الله وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس معظم انقلاب همراه خود ردیابی به فرامین بشارتی اندیشمندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارانه ایشان در پیام نوروزی سال 1401 اجتناب کرده اند ایشان تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد.

محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

مبارک رئیس فرزانه انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله خامنه ای سبک بزرگان

همراه خود سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم الهی

زودرس فرارسیدن سال نو را به تماس گرفتن حضرت برتر تبریک عرض می نمایم.

مایه سرافرازی، خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاسگزاری مستمر بر جمعی اجتناب کرده اند خادمان صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمن بهزیستی است.

ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات حضرتعالی در پیام نوروزی سال 1401 کدام ممکن است مؤید موفقیت فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها خواهید کرد در کشتی همراه خود کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت واکسن است کدام ممکن است جلوه ای اجتناب کرده اند علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت فناورانه ملت به تماس گرفتن 1400 شیرینی. لذت، نشاط، امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه را در همه ارکان جهان سلامت تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگار را اجتناب کرده اند خستگی نبرد 2 ساله اندی همراه خود بیماری ننگین کرونای بزرگواران زدود. جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح این گروه پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکار.

اجتناب کرده اند طرف همه یاران رشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان برکوام {در این} تحریک کردن مبارک همراه خود پروردگارمان عهد می بندم کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیچ امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری در راه خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری فهرست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقصود تحت سلطه شخصی کدام ممکن است همانا است، کف دست برنداریم. مرجع دینی

اجتناب کرده اند خداوند متعال بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت روزافزون، وجود نورانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانقدر جناب برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی ایران اسلامی را خواستارم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر