فروش برنج پاکستانی به نام ایرانی


گروه ویدئویی A
4010511156

0 نظر، 1 در انتظار و 0 تکراری یا منتشر نشده

تعزیرات انباری را در حاشیه بزرگراه آزادگان کشف کرد که در آن برنج پاکستانی کره می‌مالیدند و به عنوان برنج ایرانی فروخته می‌شدند.