فواید خارق العاده صبحانه همراه خود خرما


به گزارش مکان همشاری تحت وب، صبحانه همراه خود خرما گرسنگی روزه دار را برطرف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او {کمک می کند} کدام ممکن است پرخوری نکند. {در این} گزارش مجدد به فوایدی کدام ممکن است همراه خود مصرف کردن روزانه خرما به هیکل می رسد نگاهی می اندازیم:

1- کاهش خطر بیماری قلبی

خرما تشکیل فیبر محلول است کدام ممکن است ممکن است کلسترول خطرناک (لیپوپروتئین همراه خود چگالی کم) را کاهش دهد. فیبر محلول به کلسترول لیپوپروتئین همراه خود چگالی کم متصل تبدیل می شود کدام ممکن است به نوبه شخصی اجتناب کرده اند تجمع کلسترول لیپوپروتئین در دیواره شریان ها (اغلب به عنوان شناخته می شود آترواسکلروز) جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد.

2- آنتی اکسیدان بدست آمده می کنید

خرما تشکیل آنتی اکسیدان های زیادی است کدام ممکن است فواید زیادی برای بهزیستی دارد، اجتناب کرده اند جمله کاهش خطر ابتلا به متعدد اجتناب کرده اند {بیماری ها} معادل بیماری آلزایمر، دژنراسیون ماکولا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی بسیاری از بیشتر سرطان ها.

خرما تشکیل آنتی اکسیدان های محکم اجتناب کرده اند جمله کاروتنوئیدها، پلی فنول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتوسیانین ها است. رژیم غذایی سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش می دهد.

3- تامین چرخ دنده مغذی مهم

مصرف کردن 4 عدد خرما (حدود 100 خوب و دنج) 27 سهم فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 سهم پتاسیم می خواست هیکل را تامین می تنبل.

4- پیشگیری اجتناب کرده اند یبوست

خرما تشکیل فیبر غذایی است کدام ممکن است همراه خود جلوگیری اجتناب کرده اند یبوست اجتناب کرده اند سلامت تجهیزات گوارش جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک به تشکیل مدفوع، اقدامات مشترک روده را آسانسور می تنبل.

در یک واحد تحقیق، 21 نفر کدام ممکن است روزانه 7 خرما به مدت 21 روز خوردند، در مقابل همراه خود روزی کدام ممکن است خرما نخوردند، در دفعات مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابل توجهی در اقدامات روده افزایش یافتند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر