فواید غذاهای جوانه زده

افزایش شگفت انگیزی در مواد مغذی در غذاهای جوانه زده در مقایسه با جنین خشک آنها وجود دارد. در فرآیند جوانه زدن، ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین به میزان قابل توجهی با کاهش کالری و محتوای کربوهیدرات افزایش می یابد. این مقایسه ها بر اساس محتوای آب معادل در غذاهای اندازه گیری شده است. تجزیه و تحلیل دانه ها، غلات و حبوبات خشک شده میزان آب بسیار کم را نشان می دهد. اما زمانی که همان غذا به جوانه تبدیل می شود، این میزان تا ده برابر افزایش می یابد. برای مقایسه دقیق، هر یک باید به یک اسم مشترک از محتوای آب برابر آورده شود تا تغییر دقیق ایجاد شده در ارزش غذایی ارزیابی شود.

به عنوان مثال، ماش جوانه زده نسبت به لوبیای خشک 8.3 درصد آب بیشتری دارد.

بنابراین ارزش غذایی ماش جوانه زده و خشک را می توان با ضرب مقایسه کرد.

مواد مغذی مورد تجزیه و تحلیل ماش جوانه زده با ضریب 8.3. بر اساس این معیار،

تغییراتی که در ماش جوانه زده در مقایسه با ارقام مربوط به لوبیا موجود در ماش مشاهده می شود

حالت خشک شده به شرح زیر است:

محتوای انرژی – کالری 15 درصد کاهش می یابد

محتوای کربوهیدرات کل 15 درصد کاهش می یابد

در دسترس بودن پروتئین 30 درصد افزایش می یابد

میزان کلسیم 34 درصد افزایش می یابد

میزان پتاسیم 80 درصد افزایش می یابد

میزان سدیم 690 درصد افزایش می یابد

میزان آهن 40 درصد افزایش می یابد

میزان فسفر 56 درصد افزایش می یابد

میزان ویتامین A 285 درصد افزایش می یابد

میزان تیامین یا ویتامین B1 208 درصد افزایش می یابد

میزان ریبوفلاوین یا ویتامین B2 515 درصد افزایش می یابد

میزان نیاسین یا ویتامین B3 256 درصد افزایش می یابد

مقدار اسید اسکوربیک یا ویتامین C افزایش بی نهایت

افزایش در دسترس بودن پروتئین از اهمیت زیادی برخوردار است. این یک شاخص ارزشمند است

افزایش ارزش غذایی یک غذا هنگام جوانه زدن کاهش همزمان کربوهیدرات

محتوا نشان می دهد که بسیاری از مولکول های کربوهیدرات در طول جوانه زدن شکسته می شوند تا اجازه دهند

جذب نیتروژن اتمسفر و تبدیل آن به اسیدهای آمینه. پروتئین حاصله است

از بین تمام پروتئین های موجود در غذاها راحت ترین هضم است.

افزایش قابل توجه محتوای سدیم از دیدگاه غذاهای جوانه زده حمایت می کند

کیفیت های تغذیه ای سدیم برای فرآیند گوارش در دستگاه گوارش ضروری است

و همچنین به حذف دی اکسید کربن. همراه با افزایش قابل توجه ویتامین ها،

سدیم به هضم آسان جوانه ها کمک می کند.

دانه ها، غلات و حبوبات خشک شده حاوی اثر قابل تشخیصی از اسید اسکوربیک نیستند، اما زمانی که

جوانه زده، مقادیر بسیار قابل توجهی را نشان می دهند که در توانایی بدن مهم است

متابولیسم پروتئین ها افزایش بی نهایت اسید اسکوربیک از جذب آنها ناشی می شود

عناصر جوی در طول رشد

جوانه ها چندین فواید دیگر نیز دارند. آنها غذا را به شکل پیش هضم شده، یعنی غذا عرضه می کنند

که قبلاً توسط آنزیم ها تحت تأثیر قرار گرفته و به راحتی هضم شده است. در حین

با جوانه زدن، بخش عمده ای از نشاسته به قندهای ساده مانند گلوکز و ساکارز تجزیه می شود.

عمل آنزیم “آمیلاز”. پروتئین ها به اسیدهای آمینه و آمید تبدیل می شوند. چربی ها

و روغن ها با عمل آنزیم لیپاز به اسیدهای چرب ساده تر تبدیل می شوند.

در طول جوانه زدن، لوبیا کیفیت تولید گاز غیر قابل اعتراض خود را از دست می دهد. تحقیقات نشان داده است

که الیگوساکاریدها مسئول تشکیل گاز هستند. برای حفظ سلامت، برخی

مقدار تولید گاز ضروری است اما باید در محدوده ایمن باشد. همانطور که روند

جوانه زدن به پایان می رسد و جوانه زدن شروع می شود، درصد الیگوساکاریدها 90 کاهش می یابد.

جوانه ها حاوی مقدار زیادی فیبر و آب هستند و بنابراین برای غلبه بر یبوست مفید هستند.

جوانه ها روشی بسیار ارزان برای به دست آوردن غلظت ویتامین ها و مواد معدنی هستند

و آنزیم ها آنها تمام مواد مغذی تشکیل دهنده میوه ها و سبزیجات را در خود دارند و هستند

غذاهای “زنده” خوردن جوانه امن ترین و بهترین راه برای بهره مندی از هر دو میوه و

سبزیجات بدون آلودگی و حشره کش های مضر.

با این حال، باید اطمینان حاصل شود که دانه ها و لوبیاهای خشک را از فروشگاهی خریداری کنید

آنها تازه، اسپری نشده و به عنوان غذا بسته بندی می شوند. بذرهایی که برای کاشت بسته بندی می شوند

ممکن است حاوی ترکیبات جیوه یا سایر مواد شیمیایی سمی باشد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر