فیلم | گزارش تصویری صدا و سیما از متفرق کردن اعتراضات در مناطق مختلف تهران


گزارش تصویری صدا و سیما از متفرق شدن تظاهرات در نقاط مختلف تهران را ببینید.

پست های مشابه