فینال آمار کرونا در ایران/ 23 نفر در 24 ساعت قبلی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادندبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، عصر قبلی 1015 فرد مبتلا جدید ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 23 فرد مبتلا عروق کرونر در ملت فوت کردند.

تا حد زیادی بیاموزید:

اطلاعیه وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت:

تاکنون 64 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 173 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 275 نفر نوبت اول، 57 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 325 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 244 نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 719 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 467 نفر نوبت سوم واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل واکسن ها اکتسابی کرده اند. تزریق شده در ملت به 148 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 217 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 986 دوز رسیده است.

23 فرد مبتلا عروق کرونر عصر قبلی فوت کردند

در جاری حاضر 55 شهر همراه خود رنگ صورتی، 84 شهر همراه خود رنگ نارنجی، 274 شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 شهر همراه خود رنگ آبی آرم داده شدند.

انتهای پیام/