فینال آمار کرونا در ایران/ 33 نفر در 24 ساعت قبلی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادندبه گزارش گروه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در حال حاضر 25 فروردین 1401 بر ایده معیارهای تشخیصی باقی مانده، 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 194 فرد مبتلا جدید تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در ملت تعیین شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع 351 نفر بستری شدند. .

تا حد زیادی بیاموزید:

فینال آمار کرونا در ایران/ 33 نفر در 24 ساعت قبلی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند

مجموع قربانیان به بیماری عروق کرونر در ملت به 7 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 202 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 55 نفر رسید کدام ممکن است متاسفانه طی 24 ساعت قبلی 33 فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به 140 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 744 نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 934 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 664 نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ترخیص شدند. 1441 فرد مبتلا تحت تأثیر کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

به همان اندازه در حال حاضر 50 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 255 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 94 آزمایش پیش آگهی کرونا در ملت {انجام شده} است. در جاری حاضر 34 شهر صورتی، 69 شهر نارنجی، 291 شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 54 شهر آبی هستند.

انتهای پیام/