فینال اطلاعات انتخابات فرانسه; ماکرون همراه خود 28 سهم پیشتاز است


به گزارش فارس، در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه {در سراسر} این ملت برگزار شد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور کنونی فرانسه همراه خود 28.4 سهم آرا پیشتاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لوپن، نامزد راست افراطی همراه خود 23.4 سهم آرا در رتبه بعدی قرار دارد.

نتایج نظرسنجی ها علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن در در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری نمایندگی خواهند کرد.

پس اجتناب کرده اند در اطراف اول، نامزدهای حزب بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها کمونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسیالیست حمایت شخصی را اجتناب کرده اند مکرون در در اطراف دوم ادعا کردند.

اریک زمور، نامزد راست افراطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکلاس دوپون، 2 نامزد شکست خورده تولید دیگری نیز اجتناب کرده اند مارین لوپن حمایت کردند.

اولین نظرسنجی موسسه فرانسوی IFOP کسب اطلاعات در مورد در اطراف انتخابات نیز آرم داد کدام ممکن است مکرون همراه خود کسب 51 سهم آرا فینال به دست آورد در اطراف بعدی {خواهد بود}.

مکرون پس اجتناب کرده اند در اطراف دوم به هوادارانش ذکر شد: «اجتناب کرده اند همه فرانسوی‌هایی کدام ممکن است {در این} انتخابات به من می خواهم رای دادند تشکر می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه نامزدهایی کدام ممکن است در در اطراف اول نمایندگی کردند درود می‌فرستم.

او ذکر شد: «ماموریت ما برای فرانسه فوق العاده بیشتر اجتناب کرده اند رقیب راست افراطی .

مکرون ذکر شد: آرزو می کنیم فرانسه در همه سطوح مقاوم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه مشکل ها گذراندن شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر