قاضی مشروب متهم را پس داد!


به گزارش ایسنا، در رای این قاضی آمده است: «در خصوص اتهام… فرزند… 38 ساله، ایرانی، مجرد، زرتشتی، مقیم دائم… … متاهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با وثیقه. با وکیل … در خصوص: حمل 125 لیتر مشروبات الکلی دست ساز موضوع گزارش بدنه سربازی با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انقلاب اجتماعی شهرستان رودبار پس از بررسی اسناد و مدارک و محتوای پرونده، این دادگاه به جرم تعیین شده نسبت به متهم رسیدگی نمی کند، زیرا اولاً متهم با توجه به مدارک هویتی به دست آمده یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی (دین زرتشتی) می باشد. و از نظر مذهب ایشان استعمال مسکرات قداست ندارد چنانکه به نظر شریف امام راحل (ره) می فرماید: «اگر کافر تظاهر به مرد کند، حرام است و اگر. او در کلیساهای آنها می نوشد و به او خیانت می کرد، سپس او ممنوع شد.» ترجمه: اگر غیر مسلمان آشکار شراب بنوشد حدی دارد و اگر در خفا شراب بنوشد حدی ندارد. همچنین اگر در کلیساها و معابد خود آب بنوشد محدودیتی ندارد. (کتاب تحریر الواصل جلد 4، ص 554، مسأله 9) این مطلب علاوه بر مفهوم مخالف ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب کتاب 92 حدود و تبصره آن (ماده 266) به صراحت بیان شد. : غیر مسلمان فقط در صورتی محکوم است که تظاهر به مصرف مسکر کند. توجه: در صورتی که استفاده غیرمسلمان از مسکرات علنی نباشد ولی مرتکب در خیابان ها یا اماکن عمومی مست ظاهر شود، مست قرار می گیرد. به مجازات مقرر برای تظاهر به ارتکاب فعل ممنوع محکوم شده است که مستی در خیابان ها و اماکن مست نکرده اند، ثانیاً با توجه به دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه تهیه کرده است. این مقدار مشروبات الکلی برای مصرف شخصی و مصرف خانواده زرتشتی وی بوده و دلیلی بر کذب شهادت وی یافت نشد و خرید، حمل یا داشتن مشروبات الکلی مقدمه لازم برای نژاد وی است. مشروب خواری در موارد فوق متهم مرتکب جرمی نشده است در نتیجه با توجه به عدم صلاحیت عمل ارتکابی و قاعده اصل کلی برائت به استناد اصول 37 و 167 قانون اساسی. و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار منع تعقیب متهم را صادر و صادر کرد. ضمناً بنا به نظر مرحوم امام رضی الله عنه چنین می فرماید: «اول: لو وطا علی ضمی، حُمره، أوالا من الله و راه مادر یملیکا ضمی فی همین طور. در مذهب: مالک او می شود، اگر شراب و آلات را ضایع کند ضامن است. حتی اگر خرج کننده مسلمان باشد. (کتاب تحریر الوصیل جلد 4 ص 839) و نسبت به اموال مکشوفه به غیر مسلمانان و به موجب اطلاق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادر می شود. بازگشت مشروب باز به متهم داده شد. رأی صادره شخصاً و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.

قاضی مشروب متهم را پس داد!