قالب گرفتن وزیر بهداشت آلمان خنثی شد


به گزارش پلیس برلین، این گروه تلگرامی قصد تحمیل هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج، حمله ها بمب گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آدم ربایی} اجتناب کرده اند جمله وزیر بهداشت آلمان را دارد.
دادستانی آلمان ادعا کرد 12 عضو گروه تلگرام مظنون به توطئه برای مونتاژ نیروگاه های انرژی الکتریکی {در سراسر} آلمان همراه خود هدف برداشتن انرژی الکتریکی هستند.
این گروه به محدودیت های کرون اعتراض کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستانی آلمان اجتناب کرده اند اکتبر سال قبلی در جاری تجزیه و تحلیل دانستن درباره این گروه است.
پلیس آلمان عملیات ویژه ای همراه خود مشارکت 270 سرباز بر روی منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن این اشخاص حقیقی در 9 ایالت انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نفر را دستگیر کرد.
اسلحه، شمش های طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد های نقره در بازرسی اجتناب کرده اند خانه های آنها اختراع شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر