قتل در آسایشگاه! | پایگاه خبری تحلیلی عدالت


زنی انصافاً آرام ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن عکس اجتناب کرده اند پایین پتوی سفید به گردن او انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسکن شخصی بالا می دهد.این اتفاق شگفت آور در اتاق سوم منصفانه بیمارستان روانی در پایتخت رخ داد کدام ممکن است 2 فرد مبتلا به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش همشهری تحت وب، حوالی ساعت 12 ظهر یکشنبه قاضی محمدرضا صاحب جامعی، بازپرس ویژه قتل تهران اجتناب کرده اند شیوع منصفانه جنایت در یکی اجتناب کرده اند بیمارستان های روانپزشکی پایتخت مطلع شد. گروه قانونی همراه خود حضور در محل همراه خود جسد خانمی 64 ساله روبه‌رو شدند کدام ممکن است ملحفه‌ای به در اطراف گردن او پیچیده شده بود کدام ممکن است بر تأثیر خفگی جان باخت. قاتل کسی نبود جز هم اتاقی اش کدام ممکن است حدود 50 سال سن داشت. هر 2 فرد مبتلا بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مشکلات روحی در آن وسط روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر 14 اتاق فروردین بستری شدند.

یکی اجتناب کرده اند بازرسان ذکر شد: «تعدادی از دقیقه پیش، منصفانه فرد مبتلا پیش من می خواهم به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد در اتاق شماره سه اتفاق وحشتناکی رخ داده است. فرد مبتلا ذکر شد یکی اجتناب کرده اند دختران در جاری منحنی شدن گردن زن عکس در پارچه ای بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را خفه می کرد. همراه خود گوش دادن به این جمله ترسناک وارد اتاق شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا متوجه صحت مشاوره های فرد مبتلا شدم. با این حال کار تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور دکتر خاص شد کدام ممکن است فرد مبتلا 64 ساله فوت کرده است.

همراه خود اصل بازپرس قانونی تهران، عکسها دوربین مداربسته اتاق شماره 3 تجزیه و تحلیل شد کدام ممکن است {در این} فیلم خاص شد مقتول در زمان شیوع حادثه ابتدا منصفانه لیوان آب می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس لیوان را روی میز می گذاشت. او را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اتاقی اش (قاتل) همراه خود هم صحبت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه مقتول بلند تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی تشک می ایستد. قاتل ملحفه ای را نیز اجتناب کرده اند روی تشک درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گردن مقتول بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند 2 طرف کشید. به مقیاس کافی غیرمعمول، مبتلا همه وقت خنک {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام ناپذیر است. قاتل با بیرون تردید به حرکت شخصی شکسته نشده می دهد. سرانجام مقتول نفس شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاتل {به آرامی} هیکل او را روی پایین می گذارد.

اتفاق غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت آور ای بود کدام ممکن است یکشنبه 21 فروردین رخ داد. قاضی قانونی پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل فیلم به تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند قاتل صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تعدادی از زمانی همراه خود مقتول در یک واحد اتاق بودم. روز حادثه داشتیم همراه خود هم صحبت می کردیم کدام ممکن است توصیه عجیبی به من می خواهم داد. به من می خواهم ذکر شد بايد شیطان هستی، سپس اعلام کردن کرد کدام ممکن است دلش تمایل دارد در ماه مبارک رمضان وارد بهشت ​​شود. وی در شکسته نشده ذکر شد کدام ممکن است اگر او را بکشم مستقیم به بهشت ​​{می رود}. چون شکی نیست کدام ممکن است من می خواهم شیطان هستم. کاری کدام ممکن است اجتناب کرده اند من می خواهم درخواست شده است بود را انجام دادم این دلیل است مقتول در آن دوم مقاومتی نکرد. بلافاصله پس اجتناب کرده اند بالا تحقیقات، جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم قتل برای تصور سلامت روان به پزشکی قانونی راه اندازی شد شد.

پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید 2 نفری کدام ممکن است روان درمانی می شوند همراه خود هم مسکن کنند نسبتاً است؟