قطعی آب برنامه ریزی شده نداریم


به گزارش ایسنا، اتابک جعفری در برنامه های تلویزیونی درباره وضعیت ذخایر سدهای کشور گفت: میزان بارش ها نسبت به میانگین بلندمدت کشور و منابع آبی فعلی کشور 22 درصد کاهش داشته است. سدها 2.7 میلیارد مترمکعب است که 53 درصد ظرفیت است. همه مخازن سد هستند.

جعفری ادامه داد: انطباق با مدل مدیریت مصرف با وجود رشد جمعیت به ویژه در بخش خانوار بهبود یافته است و برای سایر اهداف (غیرخانگی) نیز نیازمند اصلاح رفتار مصرف هستیم.

وی در پاسخ به برخورد استخرداران خانگی در شهری مانند تهران که منجر به تضییع حقوق سایر شهروندان به دلیل مصرف بی رویه آب توسط بخش کوچکی از مردم می شود، گفت: از مدل ها و 5 درصد سوء استفاده می شود. در تهران این جمعیت 5 درصدی حدود 15 درصد مصرف را به خود اختصاص داده است که ابتدا توجه و رعایت الگوی مصرف را از آنها می خواهیم.

مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: در بحث تعرفه ها با افزایش تعرفه برای مشترکان پرمصرف تلاش شد الگوی مصرف کنترل شود و در صورت عدم رعایت آنها از نیم ساعت تا پنج ساعت تهدید به قطع آب می شود. اما امیدواریم به این مرحله نرسیم.مصرف باید با همکاری مردم مدیریت شود.

جعفری در بخشی دیگر از سخنان خود به تلاش شرکت آب و فاضلاب برای کاهش تلفات در شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 20 درصد تلفات داریم که رقم زیادی است و در تلاش هستیم تا به 10 درصد برسد. تا 13 درصد و به زودی با آن برخورد خواهیم کرد.»

مدیر کل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران درباره آبرسانی روستاها در قالب طرح جهاد آبرسانی توضیح داد: با تصویب این طرح، آبرسانی روستاها از اسفند سال گذشته با جدیت بسیار بیشتری انجام می شود. با همکاری نهادهای انقلابی و بخش خصوصی 7000 و زندگی روستائیان را سخت می کند این طرح آبرسانی به 10000 روستا را تامین می کند که از این تعداد 7000 روستا توسط سپاه و 3000 روستا توسط بخش خصوصی تامین می شود. و همچنین تلاش می کنیم از طریق خیرین آب 5000 روستا به این تعداد اضافه شود.

جعفری گفت: در مرحله اول تلاش می شود تا میانگین سرانه آب در روستاها به 92 درصد افزایش یابد و هدف نهایی تامین آب برای تمام روستاهای بالای 20 خانوار باشد.