قیمت دارو برای مصرف کننده ثابت می ماند


به گزارش فارس، پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توییتر در خصوص سیاست وزارت بهداشت برای پایان دادن به پوشش دارویی و بهبود دسترسی مردم به دارو، اعلام کرد: قیمت دارو برای مصرف کنندگان ثابت می ماند.

وی افزود: سیاست وزارت بهداشت تکمیل بیمه دارو و بهبود دسترسی مردم به آن است. با چنین سیاستی قیمت دارو برای مصرف کننده ثابت می ماند.