قیمت مرغ در بازار چقدر است؟


به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی خرده فروشان در تهران، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تقریباً به ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که حدود یک هفته پیش قیمت آن در محدوده 46 تا 48 هزار تومان قرار داشت.

مهدی یوسفکانی، رئیس اتحادیه فروشندگان طیور و ماهی تهران نیز در این خصوص به ایسنا گفت: قیمت مرغ از ابتدای هفته افزایش یافته و به حدود 55 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

وی با بیان اینکه مرغ به اندازه کافی وجود دارد و کمبودی در بازار وجود ندارد، گفت: با وجود این افزایش قیمت، مرغ هنوز به قیمت مصوب 59 هزار و 800 تومان نرسیده و حدود 4000 تا 5000 تومان قیمت دارد و باید قیمت گذاری شود. .