لاغری / خلاص شدن اجتناب کرده اند شر چربی های معده همراه خود مصرف کردن نصف فنجان اجتناب کرده اند این وعده های غذاییبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است کاهش بلعیدن حدود 47 خوب و دنج شکر در روز (برابر منصفانه قوطی نوشابه) منطقی333 سهم ترشح انسولین را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بلعیدن فیبر به میزان 5 خوب و دنج در روز در نتیجه کاهش 10 درصدی چربی معده

تا حد زیادی بیاموزید:

چربی احشایی مرتب سازی چربی هیکل است کدام ممکن است در معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام های خانه ذخیره تبدیل می شود. اکثریت اینها چربی باعث مشکلات وزنی شکمی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود مشکلات بهزیستی مختلفی قابل مقایسه با دیابت نوع 2، بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها شرح داده می شود.

دکتر امیلی ونتورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش منصفانه تحقیق 16 هفته ای بر روی جوانان اسپانیایی تبار دارای {اضافه وزن} بین 12 به همان اندازه 19 سال انجام دادند.

آنها آزمایش کردند کدام ممکن است خواه یا نه افزایش بلعیدن فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بلعیدن قند بر اجزا خطر دیابت نوع 2 تأثیر دارد هر دو خیر.

محققان دریافتند کدام ممکن است کاهش چربی احشایی آرم دهنده کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 است، همراه خود ملاحظه به اینکه آرم داده شده است کدام ممکن است اکثریت اینها چربی همراه خود حساسیت به انسولین نسبت به کل چربی هیکل ارتباط عقب کشیدن دارد.

{در این} تحقیق، {افرادی که} بلعیدن فیبر شخصی را افزایش دادند، در مقابل همراه خود {افرادی که} بلعیدن فیبر شخصی را کاهش دادند، به طور قابل توجهی شاخص توده هیکل (منهای 2٪ در برابر این 2٪) را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس چربی احشایی (منهای 10٪ در برابر این با بیرون تنظیم) کمتری داشتند. پادشاه.

{اضافه وزن} هر دو مشکلات وزنی منصفانه اشکال انتقادی است کدام ممکن است بزرگسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را {در سراسر} جهان تحمل تاثیر مکان ها.

محققان گفتند: “نتایج ما آرم می دهد کدام ممکن است بالقوه است برای بدست آوردن به افزایش در بلعیدن قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر، مداخلات فشرده اجباری نباشد.” بر این ایده، راهنمایی های مصرف شده ای حاضر شده در مراقبت های اولین هر دو جو های اجتماعی بالقوه است {برای تقویت} اصلاحات پیشنهادی رژیم غذایی در برخی اشخاص حقیقی کافی باشد.

علاوه بر این این، پوشش‌هایی کدام ممکن است کاهش بلعیدن قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بلعیدن فیبر را فروش می‌کنند، می‌توانند تکنیک‌های بهداشت کلی مؤثری برای پیشگیری اجتناب کرده اند دیابت نوع 2 {در این} باند پرخطر باشند.

انتهای پیام/