لزوم جلوگیری از از بین رفتن تدریجی معیشت معلمان


گروه تعاملی الف – سید محمدرضا مهدوی:

در گذشته ای نه چندان دور معلمان بخشی از جامعه ای با درآمد متوسط ​​به بالا بودند، با توجه به جایگاه و منزلت و ارزش معلمی، درآمد معلم باید در مقایسه با جامعه در رتبه بالایی قرار می گرفت، اما جالب است. در شرایط کنونی با افزایش 58 درصدی دستمزد کارگران و افزایش 10 درصدی دستمزد معلمان، درآمد معلمان یکی از پایین ترین درآمدهای جامعه است و دستمزد معلمان به طور قابل توجهی کمتر از حقوق کارگران و همه کارمندان دولت است. با توجه به تورم فعلی، دولت برای تامین معیشت مردم، دستمزد کارگران حداقل دستمزد را بدون احتساب معلمان، حدود 58 درصد افزایش داد، اما معلمان که کمترین دستمزد را از همه کارکنان دریافت می‌کنند، تنها 10 درصد افزایش یافت. ٪، حتی کارکنان شرکت های بزرگ سازمان های دولتی از 38 به 58٪ افزایش یافته است.

در دنیا به معلمان اهمیت ویژه ای داده می شود، در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، متوسط ​​حقوق معلمان بسیار بیشتر از متوسط ​​درآمد سرانه است، در حالی که در ایران این میزان تقریبا یک سوم متوسط ​​درآمد سرانه در کشور است. کشور به عنوان مثال درآمد در کشور همسایه ترکیه درآمد سرانه حدود 10000 دلار در سال و متوسط ​​حقوق معلمان 33000 دلار است، در مصر متوسط ​​درآمد سرانه 2800 دلار و حقوق معلمان 13000 دلار در آلمان است. درآمد سرانه 47000 دلار و حقوق معلمان 75000 دلار و در ایران متوسط ​​درآمد سرانه 6000 دلار است. اما درآمد معلمان حدود 2400 دلار در سال است. متوسط ​​حقوق معلمان 5.5 میلیون تومان بود که با ده درصد افزایش به حدود 6 میلیون رسید که با احتساب کسر بیمه و مالیات معلمان بسیار کمتر از این میزان است.

با توجه به آنچه گفته شد، در نظر داشته باشید که امسال با توجه به تورم، درآمد حداقل دستمزد و کارگران حدود 58 درصد افزایش یافته است، اما تنها گروهی که از افزایش دستمزد منتفع نشده اند، معلمان هستند. در این شرایط درآمد معلمان جزو ضعیف ترین اقشار جامعه از نظر درآمد جامعه است.

معلمان به دلیل تربیت نسل آینده چه شخصی و چه علمی در جامعه اهمیت زیادی دارند، اما در کشور ما به نظر می رسد دولت ها برای علم و دانش و تربیت نسل های آینده ارزشی قائل نیستند، معلمی که دغدغه معیشت و معیشت داشته باشد. نمی داند چگونه پس از بازگشت از مدرسه، آیا مالک اثاثیه منزل خود را به خیابان انداخت یا نه، چگونه از کیفیت مناسب در تربیت آموزشی و اخلاقی دانش آموزان اطمینان حاصل کند.