لغو ممنوعیت کالا گوشی های سامسونگ در روسیه


دادگاهی در روسیه تصمیم ممنوعیت واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا 61 گوشی خوب سامسونگ در روسیه را {به دلیل} دعوای کپی رایت لغو کرد.

به گزارش ایسنا، این انتخاب به معنای عدم منع کالا سامسونگ اجتناب کرده اند تذکر اصول روسیه است، همراه خود این جاری در ماه جاری این نمایندگی کره ای در تصمیمی غیر مرتبط همراه خود این موضوع گفتن کرد کدام ممکن است {به دلیل} شرایط ژئوپلیتیکی کشتی محصولات شخصی به روسیه را متوقف می تدریجی. تحولات

پس اجتناب کرده اند آنکه توانایی های غربی در پاسخ به حمله به اوکراین، مسکو را تحریم کردند، چندین نمایندگی خارجی خرید و فروش در روسیه را متوقف کردند.

شکایت علیه سامسونگ سال قبلی توسط نمایندگی سوئیسی SQWIN SA ترتیب شد. این نمایندگی اعلام کردن کرد کدام ممکن است ظرفیت صنوبر سامسونگ، حق امتیاز انحصاری صنوبر دیجیتال آن را کدام ممکن است در روسیه به سند رسیده است، نقض کرده است.

این ممنوعیت به هیچ وجه اجرا نشد از سامسونگ به این تصمیم اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های SQWIN SA برای اجرای منصفانه ممنوعیت غیر دائمی ناموفق بود.

به گزارش RIA، جیب دادگاه روسیه همراه خود تقاضا سامسونگ برای لغو این ممنوعیت موافقت کرد. سامسونگ اجتناب کرده اند این انتخاب استقبال کرد، با این حال SQWIN SA باقی مانده است اظهار نظری نکرده است.

به گزارش رویترز، بر مقدمه گزارش کانترپوینت، سامسونگ همراه خود سهم 30 درصدی اجتناب کرده اند بازار تلفن در کنار روسیه در سه ماهه چهارم سال 2021، پرفروش ترین ملت این ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن کره جنوبی، شیائومی همراه خود 23 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل همراه خود 13 نسبت قرار دارند. سهام در رتبه های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم قرار دارند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر