لیست جامد اعدام های بازسازی شده توسط رجوی در دهه 60


مکان «وسط اسناد اسلامی انقلاب اسلامی» به نقل اجتناب کرده اند مسعود خدابنده اجتناب کرده اند اعضای معاند منافقین نوشت: اجتناب کرده اند این رو فهرست ارسالی به گروه ملل همراه خود اسامی متعددی تهیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی اجتناب کرده اند شاهدان مدعی شدند کدام ممکن است این فهرست مناسب است، دقیق.” با این حال یک زمان کوتاه بعد، متعدد اجتناب کرده اند {افرادی که} بعداً گروه را توقف کردند، بیانیه سوگند خورده دادند کدام ممکن است ادعاهای آنها فکر می کنند اعدام ها دروغ {بوده است}.

با اشاره به لیستی کدام ممکن است درست در این لحظه این گروه تهیه کرده است، می توان ذکر شد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اسامی فعلی در آن اصلا وجود نداشته است. برخی اجتناب کرده اند افرادی که در سال های قبلی به جرم جنایت هایی قابل مقایسه با قتل عمد هر دو قاچاق داروها مخدر اعدام شده بودند، هیچ ارتباطی همراه خود این گروه نداشتند. متعدد اجتناب کرده اند آنها در لیست بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهادت دادن فوتشان نماد می داد کدام ممکن است در تصادف جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد نیز در نبرد مسلحانه گروه کشته شدند. این گروه حتی انواع زیادی اجتناب کرده اند کشته شدگان عملیاتی به تماس گرفتن فروغ جاویدان (رصدخانه) را نیز به این فهرست اضافه کرد.

این فهرست، اولاً {به دلیل} حمایت گروه‌های اطلاعاتی ضد ایرانی مجاهدین خلق (مخصوصاً سیا، کدام ممکن است هماهنگ‌کننده آن در آن نقطه سید محمد سید المحدثین بود) موفقیت‌آمیز بود. اسناد، بیانیه سوگند خورده دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعداد به نشریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات به اصطلاح معتبری کدام ممکن است خرس تأثیر قرار گرفتند – قابل مقایسه با کتابخانه کنگره کدام ممکن است اکنون هر چیزی را به تماس گرفتن سند چاپ شده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ استقلالی ندارد – مورد استفاده قرار گیرد در این مد توسط محافل ضد ایرانی فاش شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً پرونده قتل 9 اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 فینال مورد بود.

یادم هست اولین الگوی کشتار در شبیه به سال اولی بود کدام ممکن است مجاهدین به عراق رفتند. حسن الجزیری همراه خود عارضه قلبی در لندن دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند بود. او به در کنار تعدادی از نفر برای آموزش به عراق فرستاده شد (گروه این اشخاص حقیقی را شناخته شده به عنوان عضو به عراق می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد آغاز به لیست کردن آنها می کرد از برای هر عضو سرانه صدام اکتسابی می کردند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در پایین مانور “کافر” {به دلیل} آفتاب سوختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل انگاری.. او در معامله با بدتر کردن بیماری قلبی درگذشت. پس اجتناب کرده اند اینکه این الجزایری بر تأثیر از گرما بیهوش شد، او را در خودرو رها کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مانور جسدش پیدا شد. جذاب اینجاست کدام ممکن است همسرش لیلا جزایری (همراه خود عنوان بی نظیر عظام ملاحسنی کوهنا است کدام ممکن است {به دلیل} ناهنجاری های پولی مختلف مجبور به اصلاح عنوان شخصی شد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرش (محمد حنیف جزیری) اجتناب کرده اند آن نقطه در نشریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالاتی مدعی شدند کدام ممکن است حسن در ایران اعدام شده است. . .

اجتناب کرده اند این بازو اسبابک ها بیش از حد است. شناخته شده به عنوان مثال، گروه به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند عملیات فروغ جاویدان، متنوع اجتناب کرده اند کشته شدگان نبرد مسلحانه را فهرست می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها برای بازاریابی استفاده می کرد. مسعود رجوی این تأثیر را «موسسه مالی خون» نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان آن را گذاشت کدام ممکن است بعداً به فهرست «مزایای موسسه مالی خون» اضافه شد.

پس اجتناب کرده اند عملیات فروغ جاویدان، گروه متوجه شد کدام ممکن است تحمیل فهرست های جامد – به طور قابل توجهی در مجامع در سراسر جهان – برای مجاهدین خلق فوق العاده مثمر ثمر است. اجتناب کرده اند آن نقطه عملیات عمق گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام سیستماتیک شکسته نشده کشف شد به همان اندازه اینکه «قتل» جایگاهی بعدی اجتناب کرده اند «تروریسم» گرفت.

یادم هست در سال 1994، روزی کدام ممکن است مریم رجوی را پس اجتناب کرده اند گفتن ریاست جمهوری عراق به پاریس آوردیم (من می خواهم به فرماندهی بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بودم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف این بود کدام ممکن است کار سیاسی را آغاز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای پایی برای مسعود رجوی باز تنبل، او نتوانست این کار را انجام دهد. هر چیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه در سال 1997 به عراق بازگردانده شد. پس اجتناب کرده اند این حادثه مسعود بلافاصله گروه های عملیاتی را برای جبران این شکست به ایران اعزام کرد. با این حال {به دلیل} ورود ایران به دانش در بالاترین سطوح، گروه های شخص خاص به محض ورود دستگیر شدند. مسعود رجوی خوشایند می‌دانست کدام ممکن است گروه‌های عملیاتی به محض حضور در ایران لو می‌شوند، با این حال انواع بیشتری را اعزام می‌تنبل. واقعیت اینجا است کدام ممکن است منظور او ترور نبود، اما علاوه بر این قتل بود. او می خواست این اشخاص حقیقی به محض حضور در ایران دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعدام شوند.

به خوبی به یاد دارم کدام ممکن است بابک امین در تهران به قدری مورد اصابت خمپاره قرار گرفت کدام ممکن است تولید دیگری ظرفیت فیزیکی نداشت، با این حال دوباره عقب نشینی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار داشتند کدام ممکن است این الگو شکسته نشده پیدا تنبل. این گروه اجتناب کرده اند اعضا خواست به همان اندازه حد امکان اشخاص حقیقی را بکشند، نارنجک پرتاب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سیانور بخورند به همان اندازه شخصی را بکشند. آرش سمیعتی پور یکی اجتناب کرده اند افرادی بود کدام ممکن است همراه خود وجود کشیدن نارنجک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلع سیانور همراه خود کمک نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع برداشتن یکی اجتناب کرده اند دستانش خشمگین ماند.

انگیزه ترورها اصلاً مهم نبود، با این حال هیاهو مهم بود. بهترین ضربه به رجوی در آن نقطه افتادگی اعدام بود. به عبارت تولید دیگری نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی ایران نیز متوجه شدند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی برای کشتن به ایران نمی آیند، اما علاوه بر این برای کشتن فرستاده می شوند.

گروه منافقین در عراق پس اجتناب کرده اند صدام نیز همین تکنیک را اجرا کرد. روزی کدام ممکن است قرارگاه اشرف عرضه گرفت، گروه به عراق گفتن کرد کدام ممکن است منصفانه سوم شمال را عرضه خواهد داد، با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری قطعات شخصی را برای مقابله همراه خود نیروهای عراقی بسیج کرد. به آنها گفتند کدام ممکن است عراقی ها آمده اند ممکن است را دستگیر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه ایران بدهند. حتی گفتند اتوبوس های ایرانی منتظرند به همان اندازه ممکن است را به اوین برسانند به همان اندازه به ایران کدام ممکن است رسیدید اعدام شوید. به دلیل اندازه نبرد بین قطعات گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای عراقی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این نبرد تلفات جانی نیز به در کنار داشت. کشتارهایی کدام ممکن است این گروه علیه مقامات عراق به کار می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان برگ به دست آورد در مجامع در سراسر جهان علیه عراق استفاده می کرد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود «شهید» مطالعه مردگان، بقیه اعضا را شستشوی مغزی داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات آنها را دستکاری کردند.

قابل اشاره کردن است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سقوط صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} کمبود بدنی نیروهای سازمانی، ترورها بیشتر اوقات توسط مزدوران غیر تکیه کن به گروه مجاهدین انجام می شد، با این حال بازاریابی آن همچنان بر عهده گروه است. مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است ترورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید ها توسط اجزا تحصیل کرده در کشورهای همسایه انجام تبدیل می شود، با این حال اغراق، بازاریابی رسانه ای، فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشر در وب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس های جامد بر عهده جامعه مجاهدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی است. . معما.

رد این جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد «ارکستر ترور، ترور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی» کدام ممکن است نتایج آن در عملیات فروغ جاویدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعدام های دهه 60 مورد ملاحظه قرار گرفت، باقی مانده است در مطبوعات غربی به خوانایی دیده تبدیل می شود. جامعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان ها به زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جامعه های اجتماعی .. طبق همان قدیمی خوردن کننده آخرین افسران کشورهای متخاصم هستند کدام ممکن است این دانش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثمر ثمر را در مجامع در سراسر جهان در مقابل مصالح عالیه مردمان ایران خرج می کنند.

در طولانی مدت اضافه می کنم کدام ممکن است اگر مسئولیت من می خواهم توصیه خصوصی به گروه سیا بود، بر همه اینها جعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اغراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغگویی، به طور قابل توجهی همراه خود حمایت اجتناب کرده اند منصفانه نیروی تروریستی اصلی قابل مقایسه با مجاهدین خلق، اصرار می کردم، هرچند قابل دستیابی بود. کمک به سناریوی خصمانه به ایران در مختصر مدت با این حال سرانجام به قیمت او را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به نیروهای متخاصم همراه خود ایران {خواهد بود}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر