ماجرای خبرگزاری از خداحافظی اصناف کشور با پدرخوانده هایشان


به گزارش تسنیم، انتخابات خانه اصناف و ترکیب هیئت مدیره آن همواره یکی از موضوعات مهم جامعه صنفی بوده است که تقریبا یک سوم جمعیت کشور را خانواده های صنفی تشکیل می دهند. بر این اساس نامزدهای عضویت در هیات مدیره اتاق اصناف شهرستان ها باید ابتدا در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های دارای پروانه صنفی شرکت کنند. در صورت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه، در صورت حضور در لیست منتخبان، انتخابات داخلی هیأت مدیره برای تعیین رئیس و نایب رئیس اتحادیه و غیره برگزار می شود و اینکه آیا می توانند به این سمت برسند. رئیس اتحادیه، می توانند در اتاق اصناف شهرستان کرسی بگیرند، باید اقدام کنند.

روسای اتحادیه های هر شهرستان از بین کاندیداهای هیأت رئیسه، اعضای اتاق شهرستان را انتخاب می کنند و همین روند تشکل در اتاق تکرار می شود و اعضای هیأت رئیسه به سمت های مختلف از جمله هیأت رئیسه رأی می دهند. اتاق، نایب رئیس اول و… در این مرحله از بین نمایندگان هیئت رئیسه اتاق اصناف هر شهرستان از داوطلبان شرکت در جلسه اصناف ثبت نام شده و تقریباً از هر استان 10 نفر و از هر استان 17 نفر. استان تهران وارد اتحادیه شده است. مجمع و از میان نمایندگان این مجلس برای پست های مختلف در خانه اصناف ایران رأی گیری می شود. این در حالی است که بسیاری از اعضای فعلی اتاق اصناف با توجه به تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که عضو خانه اصناف بوده اند، دیگر نمی توانند در دور بعدی انتخابات شرکت کنند. هیئت مدیره اتحادیه های کارگری برای دو دوره متوالی یا چهار دوره جایگزین باید با اتاق صناف خداحافظی کنند.

دبیرخانه شورای عالی نظارت بر تشکل های صنفی نیز در جدیدترین بخشنامه اجرای این قانون را یادآور شد که بر اساس آن بیش از 90 درصد اعضای فعلی اتاق اصناف مشمول این قانون هستند و باید با این قانون خداحافظی کنند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه و بر این اساس اتاق اصناف. در این سال ها برخی از اتحادیه ها توسط یک نفر کنترل می شدند و با استفاده از رانت و ارتباط با افراد مختلف توانستند به جایگاه و ثروت بسیار بالایی در حوزه صنفی دست یابند. که در روز 28 شهریور ماه در سراسر کشور برگزار می شود که چندین بار به دلیل شیوع ویروس کرونا و … به تعویق افتاد و ثبت نام از نامزدهای انتخابات خانه اصناف آغاز شده و تحرکات زیادی در حال انجام است. در سطوح مختلف .

بسیاری از افراد مرتبط با این جریان که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از حضور فرد یا افرادی در رئیس اتحادیه یا در بالاترین سطح آن یعنی اتاق بازرگانی ایران منتفع شده‌اند و منافع آن‌ها نیز در نتیجه تهدید خواهد شد. اعمال این قانون اقدامات مختلفی برای جلوگیری از اجرای قانون فوق انجام داد. مراجعه به مجلس و نمایندگان، تحت فشار قرار دادن وزیر صمت برای ابطال بخشنامه نیروی انتظامی و درخواست کذب از دیوان برای رای موافق حضور وی در مجلس نمونه ای از این اقدامات است. به نظر می رسد اجرای قانون فوق موجب تغییر کلی در سر و بدنه واحدهای صنفی کشور شده است و در صورت اعمال صحیح این قانون و عدم تمکین به درخواست های افراد مورد نظر، قانون. راه را برای نیروهای جوان و با انگیزه به اتحادیه ها باز می کند.