ماجرای یاد نکردن باند رانندگی چیست؟


کیهان نوشت: چهارمین نیمه اجتناب کرده اند مستند «بیرون از کاف» روایتی اجتناب کرده اند گفتگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفین در دیدار جمعی اجتناب کرده اند زندانیان ملت همراه خود رئیس معظم انقلاب است.

در طولانی مدت این دیدار شهرام شکیبا اجتناب کرده اند رئیس معظم انقلاب انگشتر انگشت کودک ایشان را طلب می تدریجی. اما این انگشتر به شهرام شکیبا نمی رسد!
شکیبا می گوید کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند دیدار رئیس معظم انقلاب به او دلیل دادند کدام ممکن است چرا نمی توانی این انگشتر را به او بدهی.
این انگشتر قدمتی 55 ساله دارد کدام ممکن است در ساعت شب عروسی همراه خود همسرش به رئیس معظم انقلاب عرضه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این حیث سوغات گرانبهایی به شمار {می رود}.
فیلم سینمایی «بیرون از کاف 4» در نوروز اجتناب کرده اند تلویزیون چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار صمیمانه بدبین ها همراه خود رئیس معظم انقلاب را روایت می تدریجی.

انتهای پیام