ما اجتناب کرده اند انتقاد روسیه ناراحت نشدیم


این جامعه عصر قبلی در گزارشی ادعا کرد کدام ممکن است مقامات اسرائیل نارضایتی شخصی را اجتناب کرده اند ادعا روسیه ابراز نکرده است. این ادعا به بلند مدت همکاری ارتش تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو در سوریه ردیابی نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی وزارت خارجه روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور روسیه صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، این جامعه گزارش داد کدام ممکن است فرستاده روسیه در تل آویو در مصاحبه های زودتر شخصی آموزش داده شده است بود اختلافات مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو بر بالا اوکراین تاثیری بر همکاری مشترک در سوریه نخواهد داشت.

ادعا وزارت خارجه روسیه پس اجتناب کرده اند آن صادر شد کدام ممکن است یایر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل اجتناب کرده اند انتخاب مقامات شخصی مبنی بر موافقت همراه خود خروج روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر گروه ملل حفاظت کرد. وزارت خارجه روسیه در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است اظهارات لاپید همراه خود هدف منحرف کردن ملاحظه محله در سراسر جهان اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین نبرد های رفع نشده در سیاره، یعنی مناقشه اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین است.

روزنامه اسرائیلی هیوم روز یکشنبه به نقل اجتناب کرده اند منصفانه تأمین سیاسی اسرائیلی نوشت: تل آویو به ادعا وزارت خارجه روسیه پاسخی نخواهد داد از این ادعا آرم دهنده اصلاح پوشش مسکو در قبال اسرائیل نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درجه پایینی آشکار شده است. در ملت. وزارت خارجه روسیه

در همین جاری، زوی ماگین، فرستاده سابق اسرائیل در مسکو، در مصاحبه ای هشدار داد کدام ممکن است ادعا روسیه آرم دهنده تمایل مسکو برای منحرف کردن ملاحظه اجتناب کرده اند آنچه در اوکراین در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر قلمرو است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر