ما این امکانات را داریم کدام ممکن است دشمنان را در مقابل آنها قرار دهیم


نزدیکترین متحد روسیه به ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه ذکر شد کدام ممکن است روسیه ظرفیت توصیه دشمنان تحمل مدیریت آمریکا را در مقابل آنها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است مسکو “توطئه روسیه” غرب برای تجزیه ملت را خنثی خواهد کرد.

به گزارش اسکای نیوز، دیمیتری مدودف کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال 2008 به همان اندازه 2012 رئیس جمهور روسیه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون معاون دبیر شورای ایمنی سراسری روسیه است، ذکر شد کدام ممکن است آمریکا روی ترس انزجار انگیز اجتناب کرده اند روسیه کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده است روسیه را به زانو درآورد. آنها را تکه تکه کنید.

مدودف ذکر شد: «این کار نخواهد کرد. روسیه این ظرفیت را دارد کدام ممکن است همه دشمنان بی شرم شخصی را در مقابل آنها بگذارد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر