ما به درگیری همراه خود روسیه نخواهیم سر خورد / پرواز ممنوع نیست


وزیر حفاظت بار تولید دیگری تاکید کرد کدام ممکن است کشورش “جهان پرواز ممنوع” در اوکراین گفتن نخواهد کرد، از “به معنای نبرد همراه خود روسیه است.”

“اجتناب کرده اند دیدگاه آمریکا، جو بایدن (رئیس مقامات) این موضوع را مطرح کرده است کدام ممکن است آمریکا در اوکراین، آنها قصد جنگیدن ندارند، آنها شفاف بوده اند. ممکن است اجتناب کرده اند قلمرو شخصی حفاظت تنبل.

ما علاوه بر این گفتیم کدام ممکن است گفتن جهان پرواز ممنوع به معنای واقعی کلمه هستند دلالت بر آن دارد ما در درگیری هستیم، ما در درگیری همراه خود روسیه هستیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به چیزی است کدام ممکن است گفتیم، رئیس جمهور ما اظهار داشت کدام ممکن است او قصد دارد همراه خود روسیه وارد درگیری شود، اما ما نمی‌کنیم. دارند.

وی افزود: این بدان معناست کدام ممکن است برای مدیریت آسمان اوکراین باید سامانه‌های پدافندی روی پایین را اجتناب کرده اند کار بیاندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند این سامانه‌ها در ناخوشایند روسیه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آسانی برای این کار {وجود ندارد}. چیزی به تماس گرفتن «جهان پرواز ممنوع» {وجود ندارد}، جهان پرواز ممنوع به معنای درگیری همراه خود روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ما همچنان باقی است کدام ممکن است قصد امتحان کردن این را نداریم.

آستین همراه خود ردیابی به اینکه نیروهای اوکراینی در کار همراه خود سیستم‌های حفاظت اثیری برای جلوگیری اجتناب کرده اند حمله ها روسیه سودآور شده‌اند، اظهار داشت: «هدف ما اینجا است کدام ممکن است به تحکیم آنچه کدام ممکن است همراه خود نیروهای اوکراینی کار کرده است شکسته نشده دهیم.»

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر