ما در مذاکرات حتی خوب قدم هم برای حقوق ملت بر نمی داریم


آیت الله سید ابراهیم رئیسی در لحظه شنبه در شانزدهمین سالگرد صنعت هسته ای ملت همراه خود دقیق اینکه انسان های غول پیکر در هیچ شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانعی شک ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله نیز اجتناب کرده اند این سبدها رفتن می تنبل، رهبران تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافراز هستند، ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلماً شهدا اجتناب کرده اند جمله آنها هستند.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور اجتناب کرده اند شهداي هسته‌اي كشور خواست كه پرچم‌هاي يك فاصله مهم اجتناب کرده اند تاريخ ايران را بر دوش بكشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: دانشمندان هسته‌اي در كشور ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آنها شهداي هسته‌اي، افرادي هستند كه همراه خود بسياري اجتناب کرده اند آنها مواجه شدند. سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کار انگشت نکشید.»

رئیسی ذکر شد: در لحظه علی رغم خواستن دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بستگی دارد نیاز پولادین دانشمندان اتمی، صنعت هسته ای جمهوری اسلامی ایران پیشرفت چشمگیری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر این صنعت برای کشورمان محلی شده است.

رئیس جمهور ذکر شد: تحریم ها، تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب های متعددی کدام ممکن است ملت ایران کشف نشده آن قرار گرفته، ما را متوقف نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهد کرد. ترور دانشمندان صنعت هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابکاری در قدرت هسته ای {نمی تواند} مانع اجتناب کرده اند پیشبرد نیازها {صلح آمیز} افراد ایران شود.

رئیسی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه جمهوری اسلامی ایران در جستجوی سلاح هسته ای علیه دشمنان است، ذکر شد: دشمنان به خوبی می دانند کدام ممکن است سلاح هسته ای در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی بیش اجتناب کرده اند 15 عضو.” بار در گزارش های شخصی تأیید کرد کدام ممکن است هیچ گونه نقضی در ورزش های هسته ای ایران گزارش نشده است.

رئیس‌جمهور یکپارچه داد: ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مجموع حدود سه نسبت اجتناب کرده اند از دستگاه هسته‌ای جهان را برای ادغام کردن می‌شود، اما ۲۵ نسبت اجتناب کرده اند قابلیت بازرسی آژانس به این کمیت اجتناب کرده اند سلاح‌های هسته‌ای اختصاص دارد کدام ممکن است این آرم دهنده اولویت است. اجتناب کرده اند منتقدان.” برخورداری ایران اجتناب کرده اند تسلیحات هسته ای به {این دلیل است} کدام ممکن است ایران قادر مطلق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دستاوردهای متعدد در صنعت {صلح آمیز} هسته ای برخوردار است.

رئیسی ذکر شد: متعدد اجتناب کرده اند کشورهای قلمرو دارای سلاح هسته ای هستند اما دشمنان به سلاح هسته ای شخصی حساسیت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است آنچه اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران درگیر هستند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور ایران است.

رئیس جمهور افزود: در لحظه علیرغم خواستن دشمنان، دانشمندان جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاع کشوری توانمندی های بالایی در صنعت هسته ای به حاضر گذاشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای ارزشمند آنها در جهان های مختلف پزشکی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری کاربرد فراوانی دارد.

رئیس جمهور ذکر شد: نیاز جمهوری اسلامی ایران اینجا است کدام ممکن است همراه خود تمام توان اجتناب کرده اند حق به عنوان حق ملت غول پیکر ایران حفاظت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه بدست آوردن به جنبه های مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های {صلح آمیز} روزافزون خوب توانایی هسته ای یکپارچه می تواند داشته باشد.

رئیس جمهور ذکر شد: صنایع هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی در ملت بیش اجتناب کرده اند هر زمینه عکس تحمل تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار قرار گرفته است، اما شاهدیم کدام ممکن است بیشترین پیشرفت را کشورمان {در این} زمینه ها داشته است. دلیل برای این تحولات اینجا است کدام ممکن است ورزش کشورمان {در این} جهان ها به نیاز بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم علمای جوان جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

رئیسی همراه خود دقیق اینکه مقامات به طور قابل توجهی پیگیر جنبه های مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های صنعت {صلح آمیز} هسته ای در سایر بخش های تجاری ملت اجتناب کرده اند جمله خودروسازی است، خاطرنشان کرد: مقامات به طور قابل توجهی در سال 1401 مانترا ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را بر اوج دارد. اساس. برای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات در صنایع مختلف ملت به طور قابل توجهی صنایع با کیفیت صنعتی اطمینان حاصل شود که بهره گیری اجتناب کرده اند توانمندی های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به تهیه سند راهبردی گروه قدرت اتمی برای افق 20 ساله صنعت ذکر شد: تهیه این سند جای تحسین دارد از حضور مفهوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی {در این} مجموعه برای بدست آوردن به بالاترین مرحله را ملایم می تنبل. افق های حیاتی صنعت

رئیسی به تدوین سند تغییر مقامات از ما ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقیق اینکه همه رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های تغییر مقامات {در این} این سیستم مستند تبدیل می شود، افزود: مقامات در زمینه های مختلف حمایت می تنبل.

رئیس جمهور یکپارچه داد: در روز سراسری صنعت هسته‌ای کدام ممکن است متعلق به ملت غول پیکر ایران است، گفتن می‌کنیم کدام ممکن است ورزش‌های صلح‌آمیز هسته‌ای همراه خود بستگی به خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مترقی {به سمت} پیشرفت اصولاً یکپارچه خواهد کشف شد.

رئیسی تاکید کرد: اگرچه دشمنان نمی خواهند بشنوند، اما برای صدمین بار گفتن می کنیم کدام ممکن است ورزش های هسته ای جمهوری اسلامی ایران {صلح آمیز} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پذیرش آن به هیچ وجه مانع اجتناب کرده اند کار ما نخواهد شد. در مذاکرات هسته ای اجتناب کرده اند حقوق ملت ایران خوب قدم عقب نخواهیم نشست.

رئیس جمهور ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند مذاکرات خارج نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را متوقف نخواهد کرد، اما راهبرد ما شبیه به راهبردی است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت گفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها شبیه به راهبردی است کدام ممکن است مقامات را موظف به محافظت حقوق ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حقوق ملت می تنبل. دستاوردهای علما». ملت گران قیمت ما می گوید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مذاکره کننده هسته ای معامله با می کنند.

رئیسی افزود: امیدوارم چون آن است رئیس گروه قدرت اتمی دلیل داد در سال جدید این گروه به امتحان شده شخصی برای حاضر محصولات دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی در صنایع مرتبط منحصر به فرد اجتناب کرده اند سال های قبلی یکپارچه دهد. علاوه بر این امیدوارم گروه قدرت اتمی مسئولیت تامین 10 هزار مگاوات انرژی الکتریکی به این گروه را همراه خود جدیت پیگیری تنبل.

رئیس جمهور بر لزوم تجاری سازی دستاوردهای صنعت هسته ای در ملت به طور قابل توجهی دستاوردهای 9 گانه ای کدام ممکن است در لحظه بدیهی شد تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ورزش های گروه قدرت اتمی در بخش دارو، داروسازی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت قطعا ممکن است قابل انجام باشد. کارآمد در نتیجه گیری بدون در نظر گرفتن بیشتر مانترا سال کدام ممکن است حمایت شدید اجتناب کرده اند کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در سند راهبردی گروه قدرت اتمی آمده است.

دکتر محمد اسلامی رئیس گروه قدرت اتمی {در این} مراسم کدام ممکن است همراه خود حضور مخلوط زیادی اجتناب کرده اند سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان گروه های در سراسر جهان برگزار شد، پیشرفت این سیستم هسته ای کشورمان را همراه خود وجود همه مخالفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصومت ها خارق العاده دانست. موضوع برای جهانیان خوشحال از بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت قدردان همه شهدای هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان پرتلاش کشورمان هستیم.

رئیس گروه قدرت اتمی علاوه بر این اجتناب کرده اند تدوین سند راهبردی ورزش های هسته ای کشورمان در مدت 20 سال خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این سند در راستای سند تغییر مقامات از ما مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوب ها، نیازها را حاضر می تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های حضور در این نیازها.”

{در این} مراسم رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان 2 شهید علی محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشقایی اجتناب کرده اند شهدای هسته ای کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان 2 شهید صدقی شاغل در گروه قدرت اتمی 9 دستاورد جدید صنعت قدرت هسته ای را حاضر کردند. ملت ما. سند راهبردی کدام ممکن است نقشه راه 20 ساله صنعت هسته ای ملت را بدیهی می تنبل.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر