ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد افغانستان اجتناب کرده اند خوب نژاد هستیم / باید همراه خود تمام توان اجتناب کرده اند افراد افغانستان استقبال کنیم


آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر بلافاصله در حرم رضوی (علیه السلام) همراه خود ردیابی به فرا رسیدن روز نظامی جمهوری اسلامی تصدیق شد: از دوام در قطعات رزمنده وجه برتری نظامی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگیدن نیروها از دوام هسته‌ای است کدام ممکن است تمام تحرکات مدافعان عزیزمان برای مقابله همراه خود دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور بر آن هدفمند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر بازدارنده است کدام ممکن است دشمن همراه خود وجود همه دشمنی‌ها، {به دلیل} ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم بی‌رحمانه‌اش، امکانات تهاجم به نظام ما را ندارد. از دوام نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران.

وی افزود: بلافاصله دشمن در احاطه ما است، اما حضور نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران در اقیانوس، هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین باعث شد کدام ممکن است دشمن جرات نزدیک کردن به ما را نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اینکه در موقعیت به انجام هرگونه ورزش متجاوزانه نیست. سرزمین های ما همراه خود طیف گسترده ای از توطئه ها تصرف شد، به همین دلیل حیاتی است در امتداد طرف از دوام سپاه، انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی بصیرت شما افراد است، بصیرت شما نیاز دارید مانع اجتناب کرده اند رسیدن دشمن به اهدافش شود.

مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی همراه خود ردیابی به حادثه جدیدترین در حرم رضوی اظهار داشت: دشمن اجتناب کرده اند این حادثه برای دامن زدن به اختلاف بین ملت های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان سوء استفاده می تنبل. افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان همراه خود یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خوب نژاد ترکیب کردن شدند. در بازتاب اصولاً افغانستان جزء خراسان عظیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد افغانستان هموطن ما در مشهد هستند.

علم الهدی اظهار داشت: امثال ابن سینا، فارابی، مولانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخوند خراسانی کدام ممکن است در گذشته تاریخی ممتاز هستند اهل افغانستان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قهرمانان ایران پایین به شمار می الگو. مقام معظم مدیریت نیز در یکی اجتناب کرده اند سخنان شخصی فرمودند کدام ممکن است ستارگان آموزشی شرق اسلام فوق العاده بهتر اجتناب کرده اند ستارگان آموزشی غرب اسلام هستند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان یکی هستند، اظهار داشت: با بیرون افغانستان اساس باکلاس شخصی را اجتناب کرده اند انگشت خواهیم داد. در زمانی کدام ممکن است امام خمینی (ره) همراه خود رژیم ستمشاهی کشتی کردند، برادران افغانستانی تنها ملتی بودند کدام ممکن است ما را {در این} کشتی یاری کردند. در دوران هشت سال حفاظت مقدس در امتداد طرف سربازان پرشور، برادران افغانستانی در صفوف حفاظت مقدس بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند این اعضای خانواده به بیانیه سوگند خورده رسیدند.

امام جمعه مشهد: چندین سال پیش دشمن را عقب راندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه ای را کدام ممکن است در اراضی 1500 کیلومتری ما تشکیل شده بود به همان اندازه سواحل مدیترانه پیش بردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا همراه خود دشمن می جنگیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر سربازان این جبهه در جاری همکاری هستند. همراه خود ما، آنها افغان های گران قیمت ما هستند. فاطمیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند یاران سلیمانی در افغانستان برادر بودند.

علم الهدی افزود: دشمن این آمیختگی بین ایرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغان ها را دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغان ها را معیار امکانات ایران دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توافق بین 2 ملت دشمن را به زانو درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازم بود دمش را پایین بگذارد. کوله پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک اجتناب کرده اند افغانستان.

وی همراه خود ردیابی به حضور مهاجران افغانستانی در ایران همراه خود خاص اینکه اینها مهمانان ما هستند، اظهار داشت: همراه خود تمام وجود اجتناب کرده اند این اعضای خانواده استقبال می کنیم. برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران افغان برای ما معادل مهاجرانی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکه به مدینه مهاجرت کرده اند. علاوه بر این در آن نقطه مسلمانان پتانسیل شخصی را به اشتراک گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجران را در اقامت شخصی توسل به کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران افغانستانی ما کدام ممکن است به هر دلیلی به ایران مهاجرت کرده اند همراه ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کوری توجه دشمن باید همراه خود آغوش باز پذیرای آنها باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدردان فداکاری هایشان در جهان های انقلاب مقدس باشیم. حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستیم کدام ممکن است همراه خود شهید سلیمانی همکاری می کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه مشهد یکپارچه داد: علیرغم مشکلات معیشتی، تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلاتی کدام ممکن است دشمن {هر روز} برای ما تحمیل می تنبل، باید امتحان شده کنیم به همان اندازه برای مهمانان گران قیمت افغانستانی در ایران کدام ممکن است همراه خود ما همدردی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد هستند، ضرر تحمیل نکنیم. اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی بازگشت همراه خود ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت به وطن، حفاظت اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های دین در آن سرزمین اسلامی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر