ما روابط تجاری روال همراه خود روسیه را محافظت می کنیم


به گزارش فارس، فرستاده چین در آمریکا روز یکشنبه اجتناب کرده اند ادعا کردن اینکه چین تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت نیروی دریایی به روسیه نمی دهد خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است پکن روابط تجاری روال شخصی را همراه خود یکی اجتناب کرده اند نزدیک ترین متحدان شخصی محافظت تنبل.

به گزارش هیل نیوز، {در این} مصاحبه، چن گنگ، مجری اطلاعات PBI، فرستاده چین در آمریکا را تحمل فشار قرار داد کدام ممکن است خواه یا نه پکن اجتناب کرده اند تحریم های غرب علیه روسیه تبعیت می تنبل هر دو خیر. مجری جامعه به ویژه پرسید کدام ممکن است خواه یا نه چین کالا از کیت نیروی دریایی به روسیه را متوقف خواهد کرد؟

فرستاده چین ادعاهایی مبنی بر حاضر کمک نیروی دریایی کشورش به روسیه را «داده ها تحریف شده» توضیح دادن کرد. وی ذکر شد: “کاری کدام ممکن است چین انجام می دهد کشتی وعده های غذایی، دارو، کارتن خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است، 9 سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات.”

فرستاده چین در آمریکا همراه خود دقیق اینکه پکن جایگزین نبرد است، ذکر شد: ما هر کاری کدام ممکن است بتوانیم برای کاهش فشار {در این} فاجعه انجام خواهیم داد.

وی ذکر شد: چین همکاری تجاری، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی روال همراه خود روسیه دارد. اینها روابط تجاری روال است کدام ممکن است بین 2 ملت بی طرفانه موجود است.»

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر