ما سیستم های دفاعی دوربرد را به اوکراین تهیه می کنیم


به گزارش خبرگزاری فارس، جان کربی سخنگوی وزارت حفاظت آمریکا اظهار داشت کدام ممکن است بر مقدمه برآوردها، روسیه تمام نیروهای شخصی را به شرق اوکراین منتقل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای شخصی را {در این} جهان آسانسور می تنبل.

وی اظهار داشت: واشنگتن همراه خود شرکای شخصی برای حاضر سامانه های حفاظت موشکی دوربرد به اوکراینی ها واقعاً کار می کند.

کربی اظهار داشت: پوتین نتوانسته است به متنوع اجتناب کرده اند نیازها شخصی کف دست یابد، به همین دلیل او اکنون بر جهان دونباس هدف اصلی کرده است.

سخنگوی پنتاگون اظهار داشت: پوتین ممکن است همراه خود زلنسکی دیدار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق مذاکره به این مبارزه بالا دهد.

در همین جاری، رئیس جهان خودمختار دونتسک شامگاه دوشنبه گفتن کرد کدام ممکن است نیروهای دونتسک مدیریت بندر ماریوپل را به کف دست گرفته اند.

نیروهای روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در هفته های فعلی محاصره بندر استراتژیک ماریوپل را بدتر کردن کردند.

نیروهای روسیه هفته قبلی خروج شخصی اجتناب کرده اند بخش‌هایی اجتناب کرده اند اوکراین اجتناب کرده اند جمله جهان کیف را تشریح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو گفتن کرد کدام ممکن است مرحله بعدی «عملیات ویژه روسیه» در اوکراین بر آزادسازی دونباس محور {خواهد بود}.

در همین جاری، بر مقدمه عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای، جامعه سیانان اجتناب کرده اند عالی ستون هشت مایلی (13 کیلومتری) اجتناب کرده اند کاروان‌های نیروی دریایی روسیه در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب اوکراین خبر داد. افسران اوکراینی می گویند کدام ممکن است نبرد بی نظیر اکنون در شرق اوکراین در جاری شیوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپخانه با کیفیت صنعتی جهان دونباس را مورد حمله قرار داده است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر