ما شاهد بازی انگلیس در نقش پلیس بد برجام هستیم/غربی ها نباید از مذاکرات کم کنند.


به گزارش فارس، علی علی علیزاده در واکنش به اظهارات ضدایرانی وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر لزوم جلوگیری از دستیابی کشورمان به سلاح هسته ای، گفت: خشم انگلیسی ها از مردم ایران همیشه آشکار و آشکار بوده است. . مطالعه تاریخچه این موضوع خیانت و تخریب اموال مردم ایران یکی از اقدامات انگلیسی هاست.

نماینده مردم مراگه و عجب شیره در شورای اسلامی در این خصوص گفت: نیروی جدیدی به نام ایران در نظام بین الملل ظهور کرده است که به ظالمان و شکنجه گران حمله می کند و از مظلومان حمایت می کند، لذا در مقابل کشور ما ایستاده اند. . سوالات انحرافی را مطرح می کنند.

وی ادامه داد: ایران بارها به صراحت اعلام کرده که سلاح هسته ای تولید نمی کند و نخواهد کرد و بر اساس فتوای شرعی نیز بر این موضوع تاکید شده است. در این میان کشورهای غربی نیز باید سلاح های هسته ای خود را نابود کنند و از انرژی هسته ای به صورت صلح آمیز استفاده کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متأسفانه غربی ها برای تغییر مسیر مذاکرات علیه ملت ایران شبهه و بهانه می آورند. در واقع آنها نمی خواهند به کشور ما امتیاز بدهند، بلکه می خواهند در ازای آن امتیاز بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی شهر گفت: بر این اساس به وزیر خارجه انگلیس توصیه می شود که نقش پلیس بد را بازی نکند.