ما نمی دانیم «خونخواران» را {چه کسی} صادر کرده است!


ایسنا نوشت: حاضر «هزار خونی» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سهراب حسینی پس اجتناب کرده اند 150 حاضر در تعدادی از بازه روزی مختلف، جمعه همراه خود منصفانه تصمیم تلفنی با عجله تعطیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیت فروشی هفته جاری تعطیل شد.

این حاضر درست در این لحظه دوشنبه 21 فروردین ماه در یکپارچه اجرای وسط هنرهای نمایشی اضافه کردن شد.

سهراب حسینی دانستن درباره تعمیر توقیف این حاضر می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه برای تعمیر توقیف باید یک بار دیگر آن را بازرسی کرد، ذکر شد: اصلاً سراغ بازبینی عکس نرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر را بر ایده ساماندهی می کنیم. این سیستم های افزودنی انجام ما.” تنها تمایز اینجا است کدام ممکن است سالن ما در مجموعه شهرزاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان اجرای ما اصلاح کرده است.

وی یکپارچه می دهد: پیش اجتناب کرده اند این قرار بود {به دلیل} مصادف شدن همراه خود ماه مبارک رمضان، ساعت 23 حاضر شخصی را به بالا برسانیم، اما اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است {در این} زمینه اشکال داشتیم، حاضر هایمان ساعت 21:30 یکپارچه ممکن است داشته باشد.

این کارگردان می افزاید: ای کاش مثل 3 بار در گذشته بود کدام ممکن است مجوز تمدید حاضر را به ما دادند اما بعد اجتناب کرده اند تعدادی از روز نتوانستیم اجرا را یکپارچه دهیم، این بار این اتفاق نمی افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم. به همان اندازه در اطراف درست حاضر هایمان را ببینیم.” در واقع دفعه در گذشته معطل نشدیم، اما وقتی گفتن شد نمی‌توانیم مکان بلیط شخصی را باز کنیم، اجتناب کرده اند ما سازمانی گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار دوم، ده روز پس اجتناب کرده اند بازرسی اول، مجبور شدیم {تجدید نظر} کنیم. این دلیل است این بار تایید کرده ایم کدام ممکن است تولید دیگری بازرسی نمی کنیم از در مجموع 9 بار بازرسی شده است.

حسینی همراه خود ابراز تاسف اجتناب کرده اند آسیب های وارد شده به اجرای منصفانه حاضر {به دلیل} وقفه های متنوع یکپارچه می دهد: هر بار کدام ممکن است نمایشی را روی صحنه می بریم باید ارزش زیادی برای فروش تیز کردن کنیم. در مجموع 14 روز بیلبوردهای شهری را {در این} سه خروجی با بیرون حاضر روی صحنه تیز کردن کردیم. پس اجتناب کرده اند هر تقاضا {تجدید نظر} باید یک بار دیگر گزارش دهیم، در حالی کدام ممکن است اگر هر اجرا به طور روال یکپارچه یابد، نیازی به ارزش فروش اضافی نیست.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است این حاضر اجتناب کرده اند چه کسانی توقیف شده است، ذکر شد: سه روز متوالی این پرس و جو را اجتناب کرده اند دوستان وسط هنرهای نمایشی پرسیدیم اما تنها پاسخ آنها اینجا است کدام ممکن است هیات نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی آن را توقیف نکرده است.

حسینی تاکید می تدریجی: {در این} صورت اگر ادعا به شخص خاص اجتناب کرده اند پوست چالش ای را متوقف تدریجی، بهتر از راه ما اینجا است کدام ممکن است آن را برای مشابه اشخاص حقیقی بازرسی کنیم.

وی همراه خود احترام اجتناب کرده اند مدیریت تئاتر شهرزاده در همراهی همراه خود گروه اجرایی این چالش یکپارچه می دهد: آقای قاسم جعفری در مشکلاتی کدام ممکن است در هر سه مرحله اجرا برایمان پیش به اینجا رسید در کنار ما بود در حالی کدام ممکن است می تواند. متحمل خسارت شد، اما این چالش را صلاحیت شخصی دانست. در فینال فاصله کدام ممکن است مجبور شدیم ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن موجود در حرم شهرزاده را عوض کنیم، ایشان نهایت همکاری را داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نبود اجتناب کرده اند ایشان احترام نکنم، در حالی کدام ممکن است آقای نظری سرپرست کل هنرهای نمایشی در صحبت اجتناب کرده اند سالن به خطا بودن آن ردیابی کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر اصولی انواع اجراهای تئاتر در مجموعه شخصی در اختیار مدیریت وسط هنرهای نمایشی نیست.

به مشاوره وی، حاضر «هزار خونی» کدام ممکن است امشب {به دلیل} وفات حضرت خدیجه(س) به بالا می رسد، اجتناب کرده اند عصر فردا 22 فروردین ماه ساعت 21:30 در تالار شهرزاده به حاضر درمی آید.

نسیم ادبی تنها بازیگر این حاضر است.

انتهای پیام