ما هر هفته تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال می کنیم


به گزارش خبرگزاری فارس، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس روز شنبه مدعی شد کدام ممکن است ترور بوچا در اوکراین ابدی شهرت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را خدشه دار کرد.

وی در کنوانسیون مطبوعاتی مشترک همراه خود ولودیمیر زلنسکی نخست وزیر اوکراین اظهار داشت: روس ها با توجه به اوکراین خطا محاسباتی کردند.

جانسون اظهار داشت: ما معتقدیم پوتین اکنون فشار شخصی را بر دونباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق اوکراین افزایش خواهد داد.

وی اظهار داشت: فشار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهیم کرد.

زلنسکی در کنوانسیون مطبوعاتی اظهار داشت کدام ممکن است اکنون زمان تحریم واردات قدرت اجتناب کرده اند روسیه است.

وی اظهار داشت: ما به نقشی کدام ممکن است لندن در مذاکرات صلح ایفا می تدریجی ضمانت داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای ویران شده را تبدیل کردن خواهیم کرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، محل کار نخست وزیری انگلیس شامگاه شنبه به وقت تهران گفتن کرد کدام ممکن است انگلیس قصد دارد 120 خودروی زرهی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه موشکی ضد کشتی به اوکراین کشتی تدریجی.

نخست وزیر انگلیس روز شنبه در سفری غیرمنتظره به کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زلنسکی دیدار کرد.

اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مبارزه روسیه همراه خود اوکراین، بریتانیا به ظاهر شدن سرزنده {در این} میدان نبرد تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای شعله ور کردن شومینه این مبارزه انجام داده است.

گزارش های رسانه ای حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است لندن درگیر است کدام ممکن است سایر متحدان ناتو اوکراین را وادار کنند کدام ممکن است مناقشه همراه خود روسیه را در اسرع وقت رفع تدریجی، در حالی کدام ممکن است لندن از نزدیک هرگونه مفهوم امضای توافقنامه صلح همراه خود روسیه را به هر قیمتی رد می تدریجی. کاملاً برعکس، او اصرار دارد کدام ممکن است کیف ابتدا باید در مقاوم ترین مکان بالقوه قرار گیرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر