مبارزه با عرضه برنج خارجی بی کیفیت به نام برنج ایرانی


به گزارش ایسنا و به نقل از قضات، رحیم گلزاده در گزارشی از کشف و پلمب یک انبار بزرگ در خیابان مولوی تهران که در پوشش برنج ایرانی به بسته بندی، نگهداری و تحویل برنج خارجی بی کیفیت می پرداخت، گفت: گفت: بازرسی از این انبار طی گشت مشترک به دادسرا از سوی دادستان تهران موظف به نظارت بر بازار و توزیع مایحتاج شد که در رابطه با تخلفات مشاهده شده دستور چاپ صادر شد.

معاون دادستان تهران با اشاره به امتناع مالک از بازکردن درب انبار، اظهار داشت: با اقدامات فنی و به دستور دادگاه درب انبار باز شد و در بازرسی در محل مشخص شد مقدار قابل توجهی از کالاهای ضعیف -برنج خارجی مرغوب در بسته بندی برنج ایرانی نگهداری می شد هم اکنون موجود است.

گلزاده افزود: گونی های خالی به دلیل برنج خارجی و چرخ خیاطی در انبار وجود داشت و مالک به صورت غیرمجاز برنج را خرمن می زد. گزارشی تهیه شد و انبار برای جلوگیری از حمل و نقل پلمب شد.»

رئیس دادگستری ناحیه 12 هدف اصلی گشت های مشترک در این حضور میدانی را نظارت و بازرسی تعدادی از انبارهای برنج مختلط و فروخته شده عنوان کرد.

به گفته معاون دادستان تهران، طرح گشت مشترک بازار با حضور نمایندگانی از دادسرای تهران، وزارت بهداشت، اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر در پایتخت اجرا می شود. و وزارت صمت و مقامات قضایی و نمایندگان تشکل ها و اتحادیه های صنفی مشمول با مشاهده جرایم و تخلفات دستورات لازم را در محل صادر می کنند.