متاسفم با این حال کف دست اجتناب کرده اند کار برنمی دارم


به گزارش فارس، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در بالا محدودیت های کرون اجتناب کرده اند حضور {در این} مراسم عذرخواهی کرد با این حال اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند سمت شخصی کناره گیری نخواهد کرد.

تخلیه فعلی عکس های جانسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از مقام ارشد دولتی در بالا محدودیت های تاج گذاری سال قبلی، انتقاد از حداکثر محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران بریتانیا را برانگیخت. بعداً خاص شد کدام ممکن است جانسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگانش نیز در عصر تشییع جنازه شریک زندگی ملکه 2 مهمانی برپا کردند.

سو گری، سرزنده حقوق مدنی بریتانیایی، در گزارش شخصی کسب اطلاعات در مورد نقض محدودیت های کرون توسط مجریان آن نوشت کدام ممکن است توجیه برخی اجتناب کرده اند اقدامات مقامات سخت است.

پیش اجتناب کرده اند این، کایر استارمر، رئیس حزب کارمند مشاوره بود کدام ممکن است اگر گزارش جانسون آرم دهد او قوانین را زیر پا گذاشته است، باید استعفا دهد. جانسون علاوه بر این در پارلمان تایید کرد کدام ممکن است در صورت مجرم شناخته شدن باید استعفا دهد.

جانسون در {پاسخ به} گزارش 12 صفحه ای با اشاره به سوء استفاده اظهار داشت: آرزو می کنم بگویم عذرخواهی می کنم. من می خواهم به خاطر اشتباهی کدام ممکن است مرتکب شدیم عذرخواهی می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفم کدام ممکن است چگونه همراه خود آن برخورد کردم.

بوریس جانسون حدود 2 سال پیش به بیماری حاد عروق کرونر روده ها مبتلا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدتی را در بیمارستان گذراند. بیماری عروق کرونر روده ها او به حدی از حداکثر بود کدام ممکن است افسران بیمارستان در یک واحد مقطع کنار هم قرار دادن شدند به همان اندازه در حال مرگ جانسون را ادعا کنند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر