مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ابتدای جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرامیداشت روز قلم با اشاره و تاکید بر اهمیت جایگاه، رسالت و نقش قلم در اعتلای نظام، بر اهمیت جایگاه و رسالت و نقش قلم تاکید کرد. سطح بینش و معرفت و کمال فکری انسان پرهای شایسته و بادوام در جامعه بشری پرهایی بودند که در مسیر شناخت حق و برقراری اخلاق و ایجاد جامعه خدامحور و در جهت بیداری فطرت های پاک نقش داشتند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد که صاحبان قلم و اندیشه به وظیفه مهم خود در حفظ ارزش های انقلاب و جامعه اسلامی عمل کنند.

رئیسی همچنین با توجه به دستور کار امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا را موظف به توجه لازم به اجرای قانون مصوب شورای اسلامی و قانون شورای عالی انقلاب کرد. شورای انقلاب فرهنگی 1383 با همکاری کلیه نهادها و نهادهای فرهنگی و اجرایی.

رئیس جمهور ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده در جهت تضعیف و تخریب بنیان معنوی و ارزش های دینی با سهم بزرگ استکبار و دشمنان ملت ایران دانست.

رئیسی با اشاره به اینکه دشمنان ایران و اسلام با استفاده از شبکه های گسترده و متعدد ماهواره ای و مجازی و ترویج فساد، تاب آوری فرهنگی و مبانی دینی جامعه را مورد هدف قرار می دهند، گفت: باید با این سازمان یافته و بزرگ اقدامات لازم صورت گیرد. حمله در مقیاس باید از این امر جلوگیری کرد و نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات سیستماتیک و منسجمی را انجام داده اند.

در ادامه جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی گزارش های نهادهای مختلف در خصوص وضعیت اجتماعی مرتبط با موضوع حجاب و عفاف پرداختند.

بر اساس این گزارش ها که حاکی از اهتمام و دقت نظر گسترده مردم نسبت به سلامت خانواده، فرزندان و نسل جوان است، نمایندگان بر لزوم انجام وظایف و مسئولیت های پیش بینی شده برای نهادهای مختلف در قوانین نظارتی مصوب تاکید کردند. . مرتبط با حجاب و عفاف

همچنین در ادامه جلسه اعضا با تصویب ماده واحده به وزارت بهداشت و درمان با موافقت سازمان بودجه برنامه و همچنین سازمان اداری و استخدامی این اختیار را دادند تا اقدامات لازم را در جهت تقویت نیروی انسانی و انسانی انجام دهند. زیرساخت های مالی به منظور افزایش فرصت برای جذب دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی.