محدودیت واردات خودرو شایعه استگروه اقتصادی الف،  
4010223032

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت: آیین‌نامه مصوبه هیأت دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و كارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشر شده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد

وزارت صمت: محدودیت واردات خودرو شایعه است